Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB handhaaft Contracyclische Kapitaalbuffer op 1 procent – september 2022

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 03 oktober 2022

Op 25 mei 2022 kondigde DNB een verhoging van de Contracyclische Kapitaalbuffer (CCyB) naar 1% aan. DNB besluit nu om de opbouw van de CCyB naar 1% voort te zetten. Dit betekent dat banken met leningen in Nederland per 25 mei 2023 moeten voldoen aan deze eis. DNB monitort het risicobeeld nauwlettend en is bereid om de buffer aan te passen indien het risicobeeld daar aanleiding tot geeft.

De CCyB is bedoeld om de weerbaarheid van banken te vergroten op het moment dat cyclische risico’s zich opbouwen, en om de buffer los te laten zodra risico’s materialiseren. Hierdoor krijgen banken in slechte tijden extra ruimte om verliezen op te vangen en wordt de kredietverlening aan bedrijven en consumenten ondersteund. Dit kan de directe impact van een crisis op de reële economie beperken. De CCyB is van toepassing op binnenlandse blootstellingen en heeft een verplichte reciprociteit tot en met 2,5%. Ook buitenlandse banken met uitzettingen in Nederland, moeten dus per 25 mei 2023 kapitaal aanhouden vanwege de Nederlandse 1% CCyB.

Conform DNB haar raamwerk ter vaststelling van de CCyB, streeft DNB een 2% CCyB na in een standaard risico-omgeving. Dit laatste verwijst naar een situatie waarin de cyclische systeemrisico's noch bijzonder hoog noch bijzonder laag zijn. Hiermee wil DNB meer recht doen aan de inherente onzekerheid die gepaard gaat met het meten van (cyclische) systeemrisico's. DNB bepaalt de hoogte van de CCyB dan op basis van een gevarieerde set van indicatoren (waaronder de credit gap in Grafiek 1), die de fase van het cyclische systeemrisico aangeeft en afzet tegen een structurele trend (Tabel 1).

Het risicobeeld dat volgt uit de indicatoren past nog steeds bij een standaard risico-omgeving: de economie is sterk hersteld sinds de uitbraak van het coronavirus, de financiële sector is nog voldoende weerbaar, en cyclische systeemrisico’s bevinden zich nog altijd op een “normaal” tot verhoogd niveau. Tegelijkertijd zorgen de oorlog in Oekraïne en de hogere inflatie ervoor dat onzekerheden toenemen, (cyclische) systeemrisico’s verder opbouwen, en dat risico’s voor de reële economie aantrekken.

Tegen deze achtergrond handhaaft DNB haar eerdere besluit om per 25 mei een 1% CCyB van kracht te laten worden in Nederland. De CCyB draagt bij aan het in stand houden van de weerbaarheid van het financiële systeem in het licht van de huidige onzekerheden. De opbouw van de 1% CCyB in Nederland is een eerste stap richting de 2% die DNB wil handhaven in een standaard risico-omgeving. DNB zal het risicobeeld nauwlettend monitoren om te bezien of en wanneer aanpassing van de CCyB opportuun is. 

Grafiek 1: De credit gap voor Nederland en de bijbehorende buffer guide*

De credit gap voor Nederland en de bijbehorende buffer guide

*Gebaseerd op cijferreeks van 1960 K1 t/m 2022 K2. De trend is berekend op basis van een HP-filter. Bron: CBS, DNB.

Tabel 1: Kernindicatoren CCyB-raamwerk*

Kernindicatoren CCyB-raamwerk

* Een toelichting en onderbouwing op de set aan indicatoren is terug te vinden in DNB haar CCyB raamwerk (zie hier). Bron: BIS, CBS, DNB, ECB, Refinitiv.

Ontdek gerelateerde artikelen