Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Kapitaalonderzoek 2021

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 05 juli 2022

Stapel bankbiljetten

In 2021 heeft DNB opnieuw een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van het kapitaal van beleggingsondernemingen. In dit nieuwsbericht wordt ingegaan op dit onderzoek en is een link opgenomen naar de resultaten en aandachtspunten.

In navolging van het onderzoek naar de kwaliteit van het CET1-kapitaal in 2019 heeft DNB ook in 2021 een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van kapitaal. De achtergrond van dit onderzoek is dat DNB met enige regelmaat vaststelt dat kapitaal (-instrumenten) van onder toezicht staande partijen niet aan wet- en regelgeving voldoen. Als kapitaalinstrumenten niet kwalificeren dan heeft een onder toezicht staande instelling wellicht te weinig eigen- en/of toetsingsvermogen om aan de kapitaalseisen te voldoen.

Tijdens dit onderzoek is ook het nieuwe Europese prudentiële raamwerk voor beleggingsondernemingen, de IFR en IFD, meegenomen. Echter, met betrekking tot het kwalificeren van kapitaal als CET1-kapitaal wordt in de IFR verwezen naar artikel 28 van de CRR. De resultaten van dit onderzoek zullen daarom ook na inwerkingtreding van IFR/IFD van toepassing blijven voor de onder toezicht staande instellingen.

Medio 2021 is DNB gestart met dit onderzoek door een willekeurig geselecteerde groep te benaderen voor het uitvoeren van een self-assessment naar de kwaliteit van kapitaal(instrumenten) van hun instelling. De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn dat de uitgifte van nieuwe kapitaalinstrumenten voorafgaand gemeld dient te worden bij DNB. Bij de uitgifte van nieuwe kapitaalinstrumenten met afwijkende voorwaarden dient een instelling zelfs toestemming te vragen aan DNB. Niet alleen voor het uitgeven van nieuwe kapitaalinstrumenten dient men DNB te informeren, ook voor het terugkopen of verminderen van aandelen en/of agioreserve heeft een OTSI toestemming nodig van de toezichthouder. Daarnaast dient een instelling er rekening mee te houden dat statutaire afspraken om af te wijken van een evenredige verdeling van de winst preferentie kan creëren wat gevolgen heeft voor het classificeren als CET1-kapitaal. Voor meer resultaten en aandachtspunten van dit onderzoek verwijzen we u naar de website van DNB (kapitaalonderzoek 2021).