Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Meldplicht deposito’s boven € 100.000,-

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 30 mei 2022

Melding Deposito Boven Honderd Duizend Euro

Banken die deposito’s van meer dan € 100.000,- houden voor Russische of Belarussische onderdanen, moeten dit uiterlijk 3 juni melden. Dat volgt uit nieuwe Europese regels.

Deze meldplicht staat voor Rusland in art. 5 octies van Verordening 833/2014 en voor Belarus in art. 1 septvicies van Verordening 765/2006.

Op basis van deze verordening zijn kredietinstellingen verplicht om uiterlijk op 3 juni 2022:

  1. aan de nationale bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij gevestigd zijn of aan de Commissie een lijst te verstrekken van deposito’s van meer dan 100 000 EUR die in het bezit zijn van Russische of Belarussische onderdanen of natuurlijke personen die in Rusland of Belarus verblijven, of van in Rusland of de Belarus gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen. Zij verstrekken om de twaalf maanden updates over de bedragen van deze deposito’s;
  2. aan de nationale bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij gevestigd zijn, informatie te verstrekken over deposito’s van meer dan 100 000 EUR die in het bezit zijn van Russische of Belarussische onderdanen of natuurlijke personen die in Rusland of Belarus verblijven en die het staatsburgerschap van een lidstaat of verblijfsrechten in een lidstaat hebben verworven via een burgerschapsregeling voor investeerders of een verblijfsregeling voor investeerders.

Melden via het Digitaal Loket Rapportages

DNB zal in opdracht van het ministerie van Financiën in Nederland als meldpunt dienen. DNB houdt verder geen toezicht op naleving van de meldplicht. U kunt voor het indienen van de melding gebruikmaken van het Digitaal Loket Rapportages (DLR). Wij zullen voor deze uitvraag een rapportageverplichting openen in DLR. Wanneer er geen deposito’s te melden zijn, moet u wel de gebruikelijke identificatie (1 - Metadata) invullen. De andere template (2 – Deposits) kunt u leeg laten. Dit om er zeker van te zijn dat alle instellingen de uitvraag gezien hebben en bekeken hebben of er meldingen gedaan moeten worden.

Bij de melding in het Digitaal Loket Rapportages maakt u gebruik van het format dat in opdracht van de Europese Commissie is opgesteld door EBA. Dit formulier is te vinden via de volgende link: https://www.eba.europa.eu/eba-has-designed-efficient-framework-reporting-deposits-subject-russian-and-belarusian-economic

Vragen?

Voor technische vragen over het melden via DLR kunt u contact opnemen met de vaste contactpersoon bij ECTB (DNB). Voor reikwijdte-vragen over de meldplicht kunt u mailen naar EBA via eba.sanctions.qa@eba.europa.eu. Vragen over de sanctieregelgeving kunt u stellen aan het ministerie van Financiën via sancties@minfin.nl.

In het overzicht “Additional Data Requests vindt u een actueel overzicht van terugkerende en eenmalige uitvragen aan banken, afkomstig van zowel DNB als Europese instituten.

For an overview of recurrent and one-off data requests to banks from both DNB and European institutes see the overview “Additional Data Requests

Ontdek gerelateerde artikelen