Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Nadere duiding hoogrisicosectoren in de integriteitsrisico-uitvraag

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 14 juni 2022

 Financial District Rotterdam

Financiële instellingen bedienen vaak veel verschillende klanten in allerlei sectoren, waaronder ook klanten in sectoren met hogere inherente integriteitsrisico’s. De sector waarin een klant actief is vormt een van de factoren waar de financiële instelling rekening mee houdt bij de beoordeling van het risicoprofiel van de individuele klant.

In de jaarlijkse integriteitsrisico-uitvraag (IRAP) van DNB aan financiële instellingen vragen we voor verschillende sectoren uit aan hoeveel klanten in deze sectoren en in welke omvang diensten worden verleend. Dit zijn sectoren waarvan algemeen bekend is dat deze potentieel kwetsbaarder zijn voor integriteitsrisico’s, zoals bijvoorbeeld de commercieel vastgoedsector, trustkantoren, crypto wisselplatforms en crypto wallet providers, of de kansspelsector, en die daarmee mogelijk een hoger integriteitsrisico profiel met zich mee kunnen brengen. Voor DNB is deze informatie een van de variabelen om het inherente risicoprofiel van een financiële instelling te kunnen bepalen.

Klantspecifiek, niet generiek

DNB ontvangt signalen dat marktpartijen het lastig vinden om de uitvraag naar deze lijst sectoren te duiden. Het feit dat een sector in de uitvraag wordt genoemd betekent niet dat DNB verwacht dat aan alle klanten in de betreffende sector per definitie een hoog risicoprofiel toegekend moet worden. Ook betekent het niet dat klanten die actief zijn in andere dan de genoemde sectoren per definitie geen hoger integriteitsrisico kunnen hebben. De sector waarin een klant opereert is slechts een van de factoren die de instelling mee dient te wegen in de bepaling van de klantrisicoclassificatie (Als onderdeel van het cliëntenonderzoek als bedoeld in art 3 lid 2 van de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Terrorismefinanciering (Wwft)). Deze risicoclassificatie is klantspecifiek en derhalve niet generiek van toepassing op alle klanten in de betreffende sector.

Risico’s vaststellen en beheersen

De beslissing om een zakelijke relatie met een specifieke (nieuwe of bestaande) klant aan te gaan of voort te zetten is aan de instelling zelf en zal mede gebaseerd zijn op de risicobereidheid die de instelling voor zichzelf heeft bepaald en de mogelijkheid om geïdentificeerde integriteitsrisico’s te kunnen beheersen. Als toezichthouder op de Wwft verwacht DNB van instellingen dat de geïdentificeerde klantspecifieke risico’s adequaat worden beheerst.

Directe mailservice

U kunt zelf kiezen of u deze nieuwsberichten direct, wekelijks of maandelijks ontvangt. U kunt de frequentie wijzigen: in de mail waarin u dit bericht heeft gekregen, bij ‘Wilt u uw gegevens wijzigen?’