Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

RSR aanleveren over boekjaar 2022

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 04 oktober 2022

Schrijven

Over 2022 moeten alle Solvency II-verzekeraars en groepen weer een volledige Regular Supervisory Report (RSR) aanleveren. 

Solvency-II-Verzekeraars moeten ten minste eens in de drie jaar een Regular Supervisory Report (RSR) inleveren bij DNB, tenzij DNB een andere frequentie vraagt. Deze rapportageverplichting is vastgelegd in de Solvency II-regelgeving in artikel 312 lid 1a, lid 2 en lid 3 van de Solvency II Gedelegeerde Verordening. DNB stelt ieder jaar vast hoe ze invulling geeft aan de wettelijke eis voor het aanleveren van de RSR en een proportionele toepassing daarvan.

2020 en 2021 golden als zogenaamde ‘tussenliggende jaren’. In tussenliggende jaren vraagt DNB aan enkele zeer grote instellingen om een uitwerking aan te leveren van enkele specifieke in de RSR voorgeschreven hoofdstukken. De kleinere verzekeraars leveren in die jaren alleen een volledige RSR in, als er sprake is van materiële wijzigingen die de besluitvorming of het oordeel van de toezichthoudende autoriteiten zouden kunnen beïnvloeden als zij niet of onjuist worden weergegeven.

Voor boekjaar 2022 geldt dat alle verzekeraars en groepen weer een volledige RSR inleveren. In overleg met de toezichthouder kunnen kleinere verzekeraars van deze verplichting afwijken, maar alleen als de verzekeraar over een van de tussenliggende jaren al een volledige RSR heeft aangeleverd en er geen sprake is van materiële wijzigingen.

Ontdek gerelateerde artikelen