Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

SBA NFR Uitvraag 2022 loopt binnenkort gedeeltelijk via DLT

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 23 maart 2022

Vrouw zit op de bank met laptop op schoot

De SBA NFR Uitvraag 2022 loopt binnenkort gedeeltelijk via DLT: vraag tijdig eHerkenning met de juiste toegang aan.

In onze nieuwe toezichtaanpak maken wij steeds meer gebruik van data voor het detecteren van risico’s. Hiervoor baseren wij ons op beschikbare informatie, en vragen wij informatie uit bij de onder toezicht staande instellingen.

De huidige manier van uitvragen en verwerken van data wordt echter door zowel DNB als de sector als foutgevoelig en arbeidsintensief ervaren. Daarom veranderen wij stapsgewijs de manier van uitvragen. In deze e-mail leest u wat dit voor u op korte termijn betekent.

Wat verandert er?

Medio april komt er een applicatie voor uitvragen beschikbaar in het Digitaal Loket Toezicht (DLT). U kunt vanaf dat moment (een deel van) de vragenlijsten via DLT invullen en indienen.

Welke vragenlijsten betreft het precies?

In de applicatie zijn de vragenlijst Informatiebeveiliging voor Verzekeraars en de Integriteitsvragenlijst voor Verzekeraars opgenomen. U ziet alléén die vragenlijst(en) die op uw organisatie van toepassing is (zijn).

Overige vragenlijsten

De vragenlijsten die medio april nog niet te raadplegen zijn in DLT kunt u voorlopig op de gebruikelijke manier downloaden. Wel hebben wij de gebruiksvriendelijkheid van deze bestanden alvast verbeterd. Onze ambitie is voor komend jaar ook deze vragenlijsten toe te voegen aan een nieuwe uitvragen-applicatie.

eHerkenning

Om vanaf medio april toegang te hebben tot de vragenlijsten in DLT heeft u een eHerkennnig (eherkenning.nl) nodig voor de webdienst ‘Toezicht organisatiegegevens’. Heeft u eHerkenning maar nog geen toegang tot de juiste webdienst? Dan kunt u uw eHerkenning leverancier toegang vragen tot de dienst ‘Toezicht organisatiegegevens’.

Waar kunt ik terecht met vragen?

Bij vragen kunt u mailen naar dlt@dnb.nl of contact opnemen met de Informatiedesk via 0800 020 1068 (gratis). De Informatiedesk is op werkdagen geopend tussen 9.00 tot 15.00 uur.

Klopt het e-mailadres dat we van u hebben nog?

Medio april versturen we weer de jaarlijkse aankondiging van de SBA NFR Uitvraag. Hiervoor gebruiken we het e-mailadres dat voor uw instelling in DLT Organisatiegegevens staat. Mocht dit e-mailadres niet meer kloppen, wilt u het dan uiterlijk 31 maart (laten) aanpassen? Als u onverhoopt de aankondiging toch niet heeft ontvangen, kunt u contact opnemen met uw toezichthouder.   

Ontdek gerelateerde artikelen