Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Beoordeling prudentieel toezicht VK voor toepassing art. 130(f) en 134(2) Bgfo

Nieuwsbericht toezicht

Eind 2021 heeft DNB voor de toepassing van deze artikelen in het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo) vastgesteld dat het prudentieel bankentoezicht in het VK voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de belangen die de wet beoogt te beschermen. Dit oordeel blijft nog steeds voor onbepaalde tijd van kracht.

Gepubliceerd: 15 december 2023

Financieel district verenigd koninkrijk

Eind 2021 heeft DNB voor de toepassing van de artikelen 130(f) en 134(2) van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo) vastgesteld dat het prudentieel bankentoezicht in het VK voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de belangen die de wet beoogt te beschermen. Dat betekent dat instellingen voor collectieve beleggingen in effecten (icbe’s) nog steeds deposito’s bij Britse banken kunnen aanhouden en bij OTC derivatentransacties­ een hoger gemaximeerd tegenpartij­risico mogen lopen dan wanneer dit derde landen regime niet als equivalent zou zijn beoordeeld.

Dit kwartaal heeft een evaluatie van het besluit plaatsgevonden. Deze evaluatie vormt vooralsnog geen aanleiding om het oordeel te herzien. Dat betekent dat het oordeel nog steeds voor onbepaalde tijd van kracht blijft. Wel zal DNB relevante wijzigingen of ontwikkelingen in het prudentieel toezicht in het Verenigd Koninkrijk blijven monitoren. Een eventuele wijziging in het oordeel zal tijdig worden aangekondigd.

Zie ook deze Q&A.

Ontdek gerelateerde artikelen