Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Consultatie “Good practices Handreiking prudentiële rapportages”

Nieuwsbericht toezicht

Op 25 oktober 2023 is DNB gestart met de consultatie van de “Good practices Handreiking prudentiële rapportages voor beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsfondsen”. Instellingen/markpartijen kunnen tot en met 13 december 2023 reageren op de consultatieversie van deze Good Practices.

Gepubliceerd: 07 november 2023

Istock 1473508665

Op 25 oktober 2023 is DNB gestart met de consultatie van de “Good practices Handreiking prudentiële rapportages voor beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsfondsen”. Instellingen/markpartijen kunnen tot en met 13 december 2023 reageren op de consultatieversie van de Good Practices. Met deze handreiking bieden wij beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen en icbe’s (hierna: instellingen) een overzicht van goede praktijken voor prudentiële rapportages. Instellingen zijn wettelijk verplicht om te rapporteren aan De Nederlandsche Bank (DNB). De kwaliteit van de gegevens die we in het kader van deze rapportages ontvangen, is van essentieel belang voor ons werk als toezichthouder. In de praktijk blijken prudentiële rapportages regelmatig (materiële) fouten te bevatten waardoor tijdrovende herrapportages nodig zijn. Ook kunnen negatieve trends in de financiële soliditeit van instellingen hierdoor te lang onopgemerkt blijven waardoor tijdige herstelmaatregelen kunnen worden belemmerd. Daarom roept DNB instellingen op om (waar nodig) aanvullende maatregelen te nemen om de kwaliteit van hun prudentiële rapportages beter te waarborgen.

Wat wordt geconsulteerd?

De good practices wordt in zijn volledigheid geconsulteerd. De good practices bestaat uit de volgende 3 onderwerpen:

  1. Good practices met betrekking tot algehele governance en infrastructuur;
  2. Good practices met betrekking tot de processen voor het verzamelen van wettelijk vereiste prudentiële gegevens;
  3. Good practices op het gebied van correctheid, duidelijkheid, bruikbaarheid, frequentie en verspreiding van prudentiële rapportages.

Reageren?

U kunt reageren tot en met 13 december 2023. Reacties op de consultatie kunt u sturen aan consultatie@dnb.nl onder vermelding van ‘Consultatie Good practices Handreiking prudentiële rapportages voor beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsfondsen’. Meer informatie over de consultatie is te vinden via deze link. Een Engelse versie van de pagina is te vinden via deze link.