Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB handhaaft de Contracyclische Kapitaalbuffer (CCyB) op 1 procent – maart 2023

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 29 maart 2023

Gebouw vanaf de zijkant met spiegelende ramen

DNB houdt - net als in december 2022 - de Contracyclische Kapitaalbuffer (CCyB) ongewijzigd op 1%. Dit betekent dat banken met leningen in Nederland per 25 mei 2023 moeten voldoen aan deze eis. DNB monitort het risicobeeld nauwlettend en is bereid om de hoogte van deze buffer aan te passen indien het risicobeeld en (markt)omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Achtergrondinformatie

De CCyB is bedoeld om de weerbaarheid van banken te vergroten op het moment dat cyclische systeemrisico’s zich opbouwen, en om de buffer los te laten zodra risico’s materialiseren. Hierdoor krijgen banken in slechte tijden extra ruimte om verliezen op te vangen en kunnen zij de kredietverlening aan bedrijven en consumenten blijven ondersteunen. Dit kan de directe impact van een crisis op de reële economie beperken. De CCyB is van toepassing op binnenlandse blootstellingen en heeft een verplichte reciprociteit tot en met 2,5%. Ook buitenlandse banken met uitzettingen in Nederland, moeten dus per 25 mei 2023 kapitaal aanhouden vanwege de 1% Nederlandse CCyB.

CCyB-raamwerk DNB

Conform DNB haar raamwerk ter vaststelling van de CCyB, streeft DNB een 2% CCyB na in een standaard risico-omgeving. Dit behelst een situatie waarin cyclische systeemrisico's noch bijzonder hoog noch bijzonder laag zijn. Hiermee wil DNB meer recht doen aan de inherente onzekerheid die gepaard gaat met het meten van (cyclische) systeemrisico's. DNB bepaalt de hoogte van de CCyB op basis van een gevarieerde set van indicatoren (waaronder de credit-to-GDP gap in Grafiek 1), die de fase van cyclische systeemrisico’s aangeeft en afzet tegen een structurele trend (Tabel 1).

Huidige omstandigheden

Sinds het vorige CCyB-besluit van DNB is het beeld dat de (macro-economische) indicatoren uit het CCyB-raamwerk schetsen beperkt veranderd. Zo blijft economische groei gematigd, blijven consumenten- en producentenvertrouwen laag en is het inflatiecijfer nog steeds hoog. Daarnaast vormen de vastgoedmarkten nog steeds de voornaamste cyclische kwetsbaarheden in Nederland, waarbij de huizenprijzen - ondanks recente tekenen van afkoeling - vooralsnog in historisch perspectief hoog blijven. Wel zijn de financiële markten in het eerste kwartaal van 2023 onstuimig, wat cyclische risico’s met zich mee kan brengen. Nederlandse banken hebben echter de laatste jaren hun weerbaarheid vergroot en staan er vooralsnog goed voor.

CCyB-besluit

Tegen deze achtergrond ziet DNB vooralsnog geen aanleiding om af te wijken van de eerder gecommuniceerde activatie van de CCyB naar 1%  per 25 mei 2023. De CCyB draagt namelijk bij aan het in stand houden van de weerbaarheid van het financiële systeem in het licht van de huidige onzekerheden. De opbouw van de 1% CCyB in Nederland is een eerste stap richting de 2% die DNB wil handhaven in een standaard risico-omgeving. DNB zal het risicobeeld nauwlettend blijven monitoren en is bereid om de hoogte van deze buffer aan te passen indien het risicobeeld en (markt)omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Grafiek 1 - De credit gap voor Nederland en de bijbehorende buffer-ijkpunt*

De credit gap voor Nederland en de bijbehorende buffer-ijkpunt

*Gebaseerd op cijferreeks van 1960 K1 t/m 2022 K3. De trend is berekend op basis van een HP-filter. Bron: CBS, DNB.


Tabel 1 - Kernindicatoren CCyB-raamwerk*

Kernindicatoren CCyB-raamwerk

* Een toelichting en onderbouwing op de set aan indicatoren is terug te vinden in DNB haar CCyB raamwerk (zie hier). Bron: BIS, CBS, DNB, ECB, Refinitiv.

Ontdek gerelateerde artikelen