Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB legt nieuwe aanpak witwassen voor aan financiële sector

Nieuwsbericht toezicht

Toezichthouder de Nederlandsche Bank legt in een consultatie een nieuwe aanpak voor de bestrijding van witwassen voor aan financiële instellingen en andere belanghebbenden. In een vandaag gepresenteerd beleidsdocument zet DNB uiteen hoe het financiële instellingen meer praktische aanknopingspunten maar ook meer verantwoordelijkheden wil geven bij de vervulling van hun poortwachtersrol in de bescherming van de sector tegen financiële criminaliteit. 

Gepubliceerd: 18 oktober 2023

Winkelend publiek.

Deze meer risicogebaseerde benadering moet helpen de financiële sector schoner te houden, de misdaadbestrijding effectiever, en tegelijkertijd ook helpen voorkomen dat te strenge controles leiden tot het onnodig weigeren of hinderen van klanten.

Financiële instellingen en andere belanghebbenden kunnen tot en met 30 november a.s reageren op de voorstellen. De definitieve versie van het beleidsdocument zal begin 2024 gepubliceerd worden. 

De voorstellen van DNB volgen op haar oproep vorig jaar om het voorkomen van financiële criminaliteit op een meer risicogebaseerde manier aan te pakken. Dat gebeurde in het DNB-rapport ‘Van herstel naar balans’, waarin DNB vaststelde dat de huidige praktijk doelgerichter kan worden gemaakt, binnen het wetgevende kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft). 

Financiële instellingen kunnen efficiënter en effectiever te werk gaan in hun controles van klanten en transacties, mede door gebruik van innovatieve technische middelen (bijvoorbeeld door toepassing machine learning technieken) en met meer nadruk op een risicogebaseerd aanpak. Behalve doelgerichter moet de meer risicogebaseerde aanpak ook helpen voorkomen dat strenge controles de toegang voor klanten tot bancaire dienstverlening en het financiële stelsel onnodig in de weg zit.

Na de publicatie vorig jaar van het DNB-rapport ‘Van herstel naar balans’ hebben financiële instellingen en DNB in verschillende rondetafelbijeenkomsten overlegd over de invulling van de vernieuwde aanpak. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft mede op basis van deze gesprekken eigen standaarden gepubliceerd waarin voorbeelden worden gegeven hoe banken specifieke Wwft-bepalingen kunnen invullen. Het nieuwe beleidsdocument van DNB is gericht op de gehele financiële sector. 

Zie ook: Consultatie DNB Q&A en Good Practices Wwft

Zie ook Rapport 'Van herstel naar balans', september 2022

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Tobias Oudejans (tel. 06-52496961)