Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Reciprocering van de Noorse systeemrisicobuffer

Nieuwsbericht toezicht

In overeenstemming met de aanbeveling van het Europees Comité voor systeemrisico's (ESRB) heeft DNB besloten tot het reciproceren van het percentage van 4,5% voor de geactiveerde systeemrisicobuffer (systemic risk buffer – SyRB) voor alle blootstellingen gelegen in Noorwegen.

Gepubliceerd: 29 augustus 2023

Oslo

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 29 augustus 2023.

Achtergrond van de toepassing

Het ESRB heeft aanbevolen de macroprudentiële maatregel van het Noorse Ministerie van Financiën (Finansdepartementet) te reciproceren (wederkerig te verklaren). DNB heeft als uitgangspunt dat zij macroprudentiële maatregelen van andere lidstaten in principe erkent en toepast (i.e. reciproceert) als het ESRB dit aanbeveelt. Met dit besluit volgt DNB deze aanbeveling op om zo grensoverschrijdende effecten zoals ‘weglekken’ en regelgevingsarbitrage te voorkomen.

Toelichting van de maatregel

De maatregel bestaat uit een systeemrisicobuffer van 4,5% voor alle blootstellingen gelegen in Noorwegen. Met dit besluit erkent DNB de door het Noorse Ministerie van Financiën vastgestelde maatregel en wordt het door het Noorse Ministerie van Financiën vastgestelde systeemrisicobufferpercentage van toepassing op instellingen in Nederland die blootstellingen in Noorwegen zijn aangegaan via grensoverschrijdende dienstverlenging dan wel via in Noorwegen gevestigde bijkantoren.

Er geldt een instellingsspecifieke drempel van NOK 5 miljard aan risicogewogen blootstellingen in Noorwegen. Dit betekent dat het in dit besluit vastgestelde systeemrisicobufferpercentage uitsluitend van toepassing is op instellingen in Nederland met meer dan NOK 5 miljard aan risicogewogen blootstellingen in Noorwegen.

DNB heeft het voornemen tot het nemen van het onderhavige besluit van 1 juni tot en met 1 juli 2023 openbaar geconsulteerd op de website van DNB. Hierop zijn geen reacties ontvangen.

Meer informatie
Zie voor meer informatie de Notificatie van de Noorse maatregel en de Aanbeveling van het ESRB van 6 maart 2023.

Ontdek gerelateerde artikelen