Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Toezicht 2024

Nieuwsbericht toezicht

DNB besteedt bij beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen in 2024 wederom aandacht aan de kwaliteit van de ingediende prudentiële rapportages, de beheersing van prudentiële risico’s in het kader van geconsolideerd toezicht en het marktrisico bij handelaren voor eigen rekening.

Gepubliceerd: 15 december 2023

Man en vrouw op kantoor bekijken documenten

DNB formuleert jaarlijks algemene aandachtspunten voor het toezicht op de verschillende sectoren. Daarnaast worden ook enkele aandachtspunten voor het specifieke toezicht op de beleggingsondernemingen en de beleggingsinstellingen in Nederland geformuleerd. In 2024 besteedt DNB bij beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen in ieder geval extra aandacht aan de volgende onderwerpen:

  • De kwaliteit van de prudentiële rapportages die bij DNB worden ingediend. In dit kader organiseert DNB ook kennissessies voor rapportagebehandelaren. Uitnodigingen hiervoor worden separaat verstuurd.
  • De beheersing van prudentiële risico’s, onder andere ter implementatie van de EBA en ESMA SREP richtsnoeren, met name ook in het kader van geconsolideerd toezicht.
  • DNB gaat bij een aantal handelaren voor eigen rekening een onderzoek doen naar het marktrisico en de toezichtrapportages over hun marktrisico.

In de Toezichtkalender, die toegankelijk is via MijnDNB, wordt bekendgemaakt of uw onderneming betrokken is bij specifieke onderzoeken of uitvragen in dit kader.