Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Toezichtkalender pensioensector 2024 gepubliceerd

Nieuwsbericht toezicht

Ieder jaar publiceert DNB in december een toezichtkalender voor pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen. In die kalender staan de toezichtactiviteiten die DNB van plan is in 2024 uit te voeren in deze sector. Deze activiteiten kunnen, afhankelijk van ontwikkelingen in de transitie naar de Wet toekomst pensioenen (hierna: transitie), gedurende het jaar nog worden aangevuld. 

Gepubliceerd: 14 december 2023

Man werkt vanuit huis op zijn laptop aan zijn aantekeningen en planning

Toezichtthema’s

Net als vorig jaar is ook in 2024 de Wet toekomst pensioenen het belangrijkste toezichtthema. Het toezicht zal zich dit jaar met name richten op de voorbereidingen op de transitie, het uitvoeren van partiële beoordelingen en de beoordeling van de eerste invaarbesluiten. Op de ‘Verzamelpagina transitie Wet Toekomst Pensioenen’ in het Open Boek Toezicht kunt u de reeds gepubliceerde beleidsuitingen van DNB over deze onderwerpen vinden. Verder kijkt DNB naar duurzaamheid, waarbij per instelling een ESG-risicobeeld wordt gevormd. Tot slot is cybersecurity een belangrijk aandachtspunt en besteedt DNB speciale aandacht aan DORA.

Voor pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen is de toezichtkalender te raadplegen via het portaal Mijn DNB.  

Daarnaast is de onderzoekskalender voor pensioenuitvoeringsorganisaties (PUO’s) ook via het portaal Mijn DNB terug te vinden. De toezichtthema’s voor pensioeninstellingen raken ook het werk van PUO’s. Dit kan ertoe leiden dat DNB een onderzoek rechtstreeks bij een PUO uitvoert, of dat een pensioeninstelling (uit)vragen geheel of gedeeltelijk naar de PUO doorzet. 

Toezicht in Beeld  

In november heeft DNB al de jaarlijkse Toezicht in Beeld gepubliceerd. Daarin gaat DNB in meer algemene zin in op de ontwikkelingen van afgelopen en komend jaar in de sectoren waarop toezicht wordt gehouden. De Toezicht in Beeld 2023-2024 kunt u hier vinden.