Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

TRANSITIENIEUWS – Aandachtspunten bij de risicohouding en het contract

Nieuwsbericht toezicht

Recent heeft DNB een sectorbrief uitgestuurd met aandachtspunten voor de risicohouding en het contract in de WTP-transitie (zie download). Pensioenfondsen kunnen deze aandachtspunten gebruiken bij het opstellen van hun risicohouding en de inrichting van hun contract.

Gepubliceerd: 18 december 2023

Verhuizing

Volgordelijkheid in vaststellen en toetsen risicohouding

 Voor de risicohouding is één van de aandachtspunten de volgordelijkheid die de wet beschrijft in de vaststelling en toetsing van de risicohouding. Het chronologische proces dat de wet beschrijft, benadrukt dat een volgende fase in het proces van de eerdere fases af moet hangen, en niet omgekeerd.  

In generieke zin vindt de vaststelling en toetsing van de risicohouding plaats in vier fasen: 

 1. het risicopreferentie-onderzoek (RPO) 
 2. de weging van de informatie uit de bronnen RPO, deelnemerskenmerken en wetenschappelijke inzichten om tot vaststelling van de risicohouding te komen 
 3. de vormgeving van het beleggingsbeleid of toedelingsregels op basis van de vastgestelde risicohouding door een ALM-analyse 
 4. de jaarlijkse toetsing van de risicoblootstelling aan de risicohouding.

DNB wijst hierbij op de gepubliceerde Factsheet: Risicohouding pensioenuitvoerders (dnb.nl) en de Q&A Waaraan moet de onderbouwing van de risicohouding ten minste voldoen?

Onderbouwing evenwichtigheid conform Toezichthouderregeling

 Voor de invulling van het contract is één van de aandachtspunten dat moet worden voldaan aan alle vereisten uit de Regeling rekenmethoden onderbouwing solidariteitsreserve en risicodelingsreserve pensioenuitvoerders.

De volgende elementen zijn onderdeel van deze vereisten.

 1. De pensioenuitvoerder stelt kwantitatieve maatstaven vast om de aansluiting bij de doelstellingen van de inrichting van de reserve te beoordelen.
 2. De pensioenuitvoerder stelt kwantitatieve maatstaven vast om de evenwichtige inrichting van de reserve te beoordelen.
 3. De pensioenuitvoerder verricht een kwantitatieve scenario-analyse of stochastische ALM-analyse om met de kwantitatieve maatstaven genoemd onder a en b de effecten van de inrichting van de reserve inzichtelijk te maken.
 4. De pensioenuitvoerder onderbouwt met de uitkomsten van de kwantitatieve scenario-analyse of stochastische ALM-analyse:
  1. dat de inrichting van de reserve aansluit bij de doelstellingen.
  2. dat de inrichting van de reserve evenwichtig is.

DNB heeft in de onderzoeken vastgesteld dat nog niet altijd volledig werd voldaan aan deze vereisten. In sommige gevallen was wel een kwantitatieve maatstaf gekozen om de generatie-effecten van de reserve inzichtelijk te maken, maar waren er geen kwantitatieve criteria aan deze maatstaf gekoppeld. Deze criteria zijn nodig om te beoordelen of de inrichting van de reserve evenwichtig is. Ook ontbrak in veel gevallen een beschrijving van wanneer in de tijd baten en lasten zich materialiseren voor deelnemers, of was deze niet compleet.

Aandachtspunten besproken in Platform pensioentransitie

 Twee aandachtspunten zijn ook besproken tijdens de tweede bijeenkomst van het Platform pensioentransitie. Dit zijn de vertaling van risicopreferenties naar een risicohouding en een effectieve en evenwichtige invulling van de solidariteitsreserve. In het verslag van deze bijeenkomst kunt u meer lezen over de opvolging die aan deze bespreking is gegeven.