Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

TRANSITIENIEUWS - Benchmarkrapportage informatiebeveiliging 2022

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 24 april 2023

Pensioentransitie

DNB heeft onlangs met alle pensioenfondsen, PPI’s en PUO’s een benchmarkrapportage Informatiebeveiliging 2022 gedeeld. Middels dit nieuwsbericht delen we het met de hele pensioensector.

De rapportage bevat de resultaten van onderzoeken die door DNB zijn uitgevoerd op het gebied van informatiebeveiliging en cybersecurity binnen de sector. Door het delen van deze benchmark en analyse stelt DNB de sector in staat om de uitkomsten te reflecteren op de eigen pensioenuitvoering. Deze reflectie is niet alleen nuttig op de huidige omgeving. De transitie van de pensioenuitvoering naar het nieuwe pensioenstelsel vergt immers ook aandacht voor het beheersen van informatiebeveiligings- en cyberrisico’s. Bijvoorbeeld bij het inrichten en testen van nieuwe IT omgevingen.

De benchmarkrapportage bevat de volgende onderdelen:

  • De benchmark van de volwassenheid van beheersmaatregelen op het gebied van informatiebeveiliging. Hieruit blijkt dat dat de volwassenheid van belangrijke beheersmaatregelen regelmatig achterblijft.
  • Analyse van indicatoren voor informatiebeveiligingsrisico’s in uw sector in 2022. Dit kan aanleiding zijn voor instellingen om te sturen op gemaakte afspraken.
  • Toezichtsactiviteiten van DNB in 2023 op het gebied van informatiebeveiliging, uitbesteding en cybersecurity.
  • Het nieuwsbericht “DNB ziet cyberdreiging toenemen terwijl basismaatregelen niet altijd op orde zijn”, waarin DNB haar waarnemingen in de pensioensector toelicht.

Benchmarkrapportage informatiebeveiliging 2022 d.d. 18 april 2023

690KB PDF
Download Benchmarkrapportage informatiebeveiliging 2022 d.d. 18 april 2023