Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

TRANSITIENIEUWS – DNB workshop invaarmelding geeft sector handvatten voor invaarmelding

Nieuwsbericht toezicht

Op 8 november hebben afgevaardigden van 22 pensioenfondsen en 7 PUO’s een workshop bij DNB bijgewoond over het proces van de invaarmelding en het invullen van het invaarsjabloon. DNB heeft deze workshop geïnitieerd om bij te dragen aan een effectief en efficiënt transitieproces voor pensioenfondsen. In het gesprek ging het onder andere over de vraag waarom het sjabloon nodig is en over praktische tips om het sjabloon in te vullen. In dit nieuwsbericht koppelen we hierover terug. De slides die werden besproken tijdens de workshop kunt u hieronder terugvinden.

Gepubliceerd: 17 november 2023

Technisch overleg

Waarom is het invaarsjabloon nodig?

Het invaarsjabloon is voor fondsen een checklist of de onderliggende documentatie bij de invaarmelding alle wettelijke vereisten dekt. Alle vragen in het sjabloon vloeien dan ook rechtstreeks voort uit de wet. Een dergelijk overzicht is noodzakelijk, omdat niet alle eisen waaraan voldaan moet worden ook een verplicht onderdeel zijn van het implementatieplan. Door alle eisen samen te vatten in één sjabloon, verwachten we dat fondsen en DNB minder tijd kwijt zijn om vast te stellen of een invaardossier compleet is. 

Is het verplicht om het sjabloon in te vullen?

Ja, het sjabloon is een verplicht onderdeel van een invaarmelding. 

Wat zijn belangrijke tips en aandachtspunten die tijdens de workshop besproken zijn?

De volgende tips en aandachtspunten kwamen in dialoog met de aanwezigen aan de orde:

  • Weeg als fondsbestuur af of je het risico wilt nemen om precies zes maanden voor de beoogde invaardatum een melding in te dienen. Als het dossier bij het indienen niet compleet is, voldoet het fonds in dat geval niet aan de wettelijke verplichting om de melding minimaal zes maanden voor de beoogde invaardatum in te dienen. De wettelijke indieningstermijn vangt namelijk pas aan als het dossier compleet is.
  • Neem in de planning ook tijd en capaciteit op om vragen van DNB snel en accuraat te kunnen beantwoorden en houdt er rekening mee dat in voorkomende gevallen nog een aanvullend bestuursbesluit nodig kan zijn.
  • Formuleer op de vragen in het sjabloon een zelfstandig leesbaar antwoord, waarbij voor nadere details verwezen kan worden naar onderliggende documentatie. Het doel hiervan is om aan te tonen dat wordt voldaan aan de wettelijke normen waar het sjabloon naar verwijst.
  • Indien in de melding wordt verwezen naar onderliggende documentatie, stuur deze dan mee.
  • Lees de invulinstructie bij het invaarsjabloon nauwkeurig door. Deze bevat nog meer tips voor het handzaam invullen van het sjabloon.

Tijdens een levendige workshop kwamen er ook veel andere vragen vanuit de aanwezigen zoals: Hoe diepgaand moeten mijn antwoorden in het invaarsjabloon zijn? Hoe is het beoordelingsproces bij DNB intern georganiseerd? Leven dergelijke vragen over de invaarmelding ook bij u? Neem dan contact op met uw accounttoezichthouder bij DNB.

Workshop invaarmelding 8 november 2023

1,7MB PPTX
Download Workshop invaarmelding 8 november 2023