Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

TRANSITIENIEUWS – Indiening invaarbesluit bij DNB

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 24 april 2023

Pensioentransitie

Invaarbesluiten moeten ingediend worden bij DNB. Die melding moet elektronisch gedaan worden. DNB ontwikkelt een digitaal meldingsformulier dat in de loop van het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar wordt gesteld. Een invaarsjabloon wordt onderdeel van het meldingsformulier.

Het meldingsformulier biedt de mogelijkheid om het implementatieplan en documenten te uploaden die noodzakelijk zijn voor de beoordeling van het invaarbesluit door DNB. Op basis van de Wet toekomst pensioenen heeft DNB namelijk op onderdelen meer gedetailleerde informatie nodig dan strikt genomen in het implementatieplan zou moeten staan. Voorbeelden hiervan zijn de notulen van het bestuursbesluit tot invaren en het advies van het verantwoordingsorgaan.

Een invaarbesluit kan door DNB in behandeling worden genomen als de aanmelding alle relevante informatie bevat. Om fondsen handvatten te bieden om een complete melding in te kunnen dienen, zal DNB een toelichting bij het formulier publiceren en een invaarsjabloon ontwikkelen dat onderdeel zal uitmaken van het meldingsformulier. Fondsen vullen het invaarsjabloon in als onderdeel van de melding. Deze insteek is vergelijkbaar met de sjablonen die ingevuld worden voor herstelplannen. We beogen hiermee de fondsen een volledig beeld te geven van alle wettelijk verplichte elementen die een invaarbesluit moet bevatten.

Het invaarsjabloon biedt naast de check of een aanmelding compleet is zowel DNB als de pensioenfondsen de gelegenheid om gezamenlijk tot een efficiënt proces te komen. Zowel de sector als DNB verliest hierdoor geen kostbare tijd aan een potentieel langdurig proces om de compleetheid van het invaardossier vast te stellen. Zonder een sjabloon neemt de kans immers toe dat DNB aanvullende informatie moet opvragen als zaken ontbreken. Als fondsen dan nog moeten starten om deze zaken uit te werken, kunnen de beoogde tijdslijnen van het fonds in het geding komen. DNB zal dit invaarsjabloon medio dit jaar ter consultatie voorleggen aan de pensioensector. Graag nodigen we iedereen uit om bij de consultatie feedback te geven op het invaarsjabloon.

Wilt u het laatste nieuws van DNB direct in uw mail ontvangen? Dat kan met de DNB nieuwsservice (meld u hier aan).  

De AFM houdt actief toezicht op pensioenfondsen tijdens de transitie. Via het Transitiebulletin blijft u op de hoogte (meld u hier aan).