Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

TRANSITIENIEUWS - Proces voor partiële beoordeling is ingericht

Nieuwsbericht toezicht

In overleg met de pensioensector heeft DNB het proces voor de partiële beoordeling vormgegeven. U vindt daar meer informatie over in deze factsheet. U leest in die factsheet hoe u een partiële beoordeling na overleg met DNB kunt aanvragen, hoe u die aanvraag indient via Mijn DNB, wat de doorlooptijd is van een partiële beoordeling en de scope van de deelonderwerpen en de documenten die daarbij moeten worden geüpload.

Gepubliceerd: 02 november 2023

Evenwichtige en beheerste transitie

Bij een partiële beoordeling legt een pensioenfonds een afgebakend deel van het gehele invaarbesluit aan DNB voor wanneer het pensioenfonds de besluitvorming daarover heeft afgerond. DNB toetst vervolgens of dit deel van deze invaar-besluitvorming aan de eisen van de Wtp voldoet. Voor de betreffende deelgebieden baseert DNB de beoordeling van de uiteindelijke invaarmelding op de uitkomst van eventueel eerder al verrichte partiële beoordelingen, uiteraard voor zover het fonds in het vervolgtraject de invulling van het betreffende deelgebied niet meer heeft gewijzigd.

Doel van de partiële beoordeling is om bij te dragen aan een efficiënt proces voor de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel door vroegtijdig helderheid te geven aan alle betrokken partijen over al afgeronde deelonderwerpen. Dit beperkt het risico dat een pensioenfonds vroeg in het proces een besluit neemt, waar DNB pas op het moment dat het gehele invaardossier wordt ingediend vragen over stelt en mogelijkerwijs omissies constateert. Dat is voor zowel het pensioenfonds als DNB een ongewenste situatie. DNB roept pensioenfondsen daarom op om gebruik te maken van de partiële beoordeling. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met uw accounttoezichthouder.