Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Vooraankondiging actualisatie en consultatie Q&A Onafhankelijk functioneren Raad van Commissarissen: standpunt DNB.

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 01 mei 2023

Traplopen

DNB zal in 2023 de Q&A Onafhankelijk functioneren Raad van Commissarissen: standpunt DNB actualiseren. DNB is voornemens voor de zomer een consultatieproces te starten.

Waar gaat de Q&A over?

De Q&A ziet op het onafhankelijk functioneren van een RvC. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in drie vormen van onafhankelijkheid: commissarissen dienen onafhankelijk van geest te zijn (‘independence in mind’), zij dienen de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen en te beheersen (‘independence in appearance’), en DNB gaat in op de gewenste mate van formele onafhankelijkheid van een RvC (‘independence in state’). De Q&A is sinds 24 juni 2019 op Open Boek Toezicht gepubliceerd en ziet op banken, betaalinstellingen, clearinginstellingen, premiepensioeninstellingen, verzekeraars en wisselinstellingen. Voor verzekeraars bestaat een nadere toelichting.

Actualisatie en consultatie 2023

In 2023 zal DNB, aan de hand van een consultatie met stakeholders en ervaringen uit het toezicht, de Q&A en de daarin gevatte toelichting actualiseren. DNB hanteert hierbij het Bewust Beleid proces. De consultatie zal met een nieuwsbericht worden aangekondigd op de DNB Open Boek Toezicht website.

Vragen?

Bij vragen kunt u contact opnemen met: consultaties@dnb.nl. Voor nadere toelichting op de beleidsuitingen van DNB zie: Leeswijzer beleidsuitingen DNB.