Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Uitkomsten uitvraag niet-financiële risico’s 2020

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 24 maart 2021

Niet-financiele risico's(1)

DNB heeft in 2020 bij de verzekeraars onderzoek uitgevoerd naar niet-financiële risico’s, die belangrijk zijn voor een beheerste en integere bedrijfsvoering.

DNB heeft in 2020, net als in vorige jaren, een sectorbrede uitvraag gedaan ten aanzien van niet-financiële risico's. De uitvraag richtte zich op operationele-, IT-, governance- en integriteitsrisico’s en de beheersing daarvan. Wij gebruiken deze informatie, in combinatie met andere beschikbare gegevens binnen DNB, om een actueel risicobeeld te vormen van verzekeraars. Mede op basis hiervan maken wij keuzes in de prioritering van onderzoeken en eventuele gerichte toezichtacties. In de bijlage bij dit artikel leest u de belangrijkste waarnemingen voor zowel de Operationele en IT-risico’s als de Governance en Gedrag en Cultuur onderdelen. Wij verwachten van verzekeraars dat zij deze aandachtspunten in beschouwing nemen bij het (verder) verbeteren van hun risicobeheersing.

Uitvraag in 2021

Dit jaar vindt opnieuw de uitvraag naar niet-financiële risico’s plaats waarbij risicogebieden als uitbesteding en informatiebeveiliging weer aan de orde zullen komen. De uitvraag in 2021 sluit aan bij de vernieuwde toezichtmethodologie van DNB. Deze werkt – waar mogelijk - datagedreven en geautomatiseerd om zo doelmatig en uniform toezicht te kunnen houden. Door nadrukkelijker te werken met automatische scores op basis van beschikbare data, en het afdwingen van onderbouwing bij afwijken van deze automatische scores, is het toezicht consistent en zijn onderlinge vergelijkingen mogelijk. De automatisering maakt het bovendien mogelijk om individueel toezicht te houden op instellingen in de laagste impactklasse zonder dat dit om onevenredig veel toezichtinspanning vraagt. Om het werken met de vernieuwde toezichtmethodologie mogelijk te maken is de uitvraag uitgebreid en aangevuld met vragen over de beheersing van financiële risico’s.

Uitkomsten uitvraag niet-financiële risico's

303KB PDF
Download Uitkomsten uitvraag niet-financiële risico's

Ontdek gerelateerde artikelen