Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Uitvraag naar niet-financiële risico’s 2021

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 15 juni 2021

Kantoor met werknemers

DNB heeft eind april, net als voorgaande jaren, bij pensioenfondsen de sectorbrede uitvraag naar niet-financiële risico’s uitgezet. Deze uitvraag wordt gebruikt om een actueel risicobeeld te vormen van de instellingen onder toezicht en prioriteiten binnen het toezicht vast te stellen.

De uitvraag is dit jaar gewijzigd in opzet en sluit aan op de nieuwe toezichtmethodiek ATM. In dit artikel belichten wij kort de belangrijkste wijzigingen en kijken wij vooruit naar onze stip op de horizon wat betreft de ontwikkeling van deze uitvraag binnen ons toezicht.

Wij begrijpen dat u in het tweede kwartaal van het jaar ook bezig bent met onder meer de FTK-jaarstaten en het jaarwerk. Wij hopen dat u de lijst desondanks binnen de gestelde termijn kunt invullen en opsturen. Mocht dat toch niet lukken, neem dan contact op met uw toezichthouder. Wij zullen bij de evaluatie van de uitvraag einde dit jaar bespreken of de termijnen voor de uitvraag gewijzigd kunnen worden, om rekening te houden met uw andere verplichtingen.

Uitvraag 2021 past binnen nieuwe toezichtmethodiek

De uitvraag sluit aan bij de vernieuwde toezichtmethodiek van DNB (meer hierover kunt u teruglezen in de nieuwsbrieven van november en december 2020. Deze methodiek werkt – waar mogelijk - datagedreven en geautomatiseerd om zo doelmatig en uniform toezicht te kunnen houden. In het basisprogramma werken we met automatische risicoscores, waardoor wij ons toezicht op een consistente en efficiënte wijze uitvoeren. Wij verwachten dat door datagedreven toezicht onze toezichtcapaciteit in de loop van de tijd efficiënter kan worden ingezet. De kwaliteit van de gebruikte data is daarbij wel van belang en wij roepen de besturen op hieraan nadrukkelijk aandacht te besteden.

Wijzigingen in de uitvraag als gevolg van ATM

Om te kunnen werken met de vernieuwde toezichtmethodiek is de uitvraag op een aantal punten in opzet en omvang gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Zo is de uitvraag wat betreft risicogebieden aangevuld met vragen over de beheersing van financiële risico’s. Zo ziet u vragen terug over het beleid en de rapportages inzake beheersing van het renterisico. Ook hebben wij nieuwe vragen opgenomen over uw informatiebeveiliging. Voorheen werden vragen over dit onderwerp op een andere wijze aan u voorgelegd.

Daarnaast zijn, als onderdeel van het puo-gericht toezicht, puo’s verzocht vragen over hun operationele risico’s en informatiebeveiliging in te vullen. Deze specifieke vragen hoeven daarom in een aantal gevallen niet of maar zeer beperkt door de bij deze puo’s aangesloten fondsen te worden ingevuld. Zo trachten wij op een efficiëntere wijze data over de verschillende risicogebieden op te halen in de sector.

Wijzigingen in uitvraag beperkt houden komende jaren

Wij realiseren ons dat de vernieuwde toezichtaanpak en de in dat kader uitgebreide uitvraag in eerste instantie een hogere tijdsbelasting van uw instelling zal vragen. In de komende jaren zijn wij voornemens om de vragenlijst in veel kleinere stappen door te ontwikkelen.
DNB zal de uitvraag aan het einde van dit jaar zorgvuldig gaan evalueren en via verdere automatisering trachten om de belasting voor pensioenfondsen zo beperkt mogelijk te maken, bijvoorbeeld door antwoorden op de uitvraag vooraf in te vullen en ter validatie aan uw instelling voor te leggen. Hiervoor is de kwaliteit van de ingevulde gegevens essentieel.

Neem bij vragen contact op met uw toezichthouder

Eind april 2021 heeft u van DNB het verzoek ontvangen om de uitvraag over niet-financiële risico’s in te vullen. Instellingen hebben acht weken de tijd om deze te retourneren. Hierna verwerken wij de data tot risicoscores en werken wij toe naar het uitsturen van uw toezichtkalender voor het einde van het jaar.

Indien u problemen ondervindt met het invullen van de uitvraag, dan kunt u uw toezichthouder hierover benaderen.

Ontdek gerelateerde artikelen