Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Vernieuwde betalingsverkeerstatistieken

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 31 mei 2021

Computerscherm met modellen en cijfers

DNB heeft de taxonomie voor de vernieuwde betalingsverkeerstatistieken, de PAY taxonomie, gepubliceerd op haar website (link)

Alle partijen die op basis van de geregistreerde vergunningen geclassificeerd worden als een betaaldienstaanbieder (Payment Service Provider – PSP) of als een exploitant van betalingssystemen (Payment System Operator – PSO) worden hierover geïnformeerd. Alle PSP’s, waaronder betaal- en elektronisch geldinstellingen, en PSOs zijn verplicht statistische informatie met betrekking tot betalingen en betaalsystemen te verstrekken zoals vastgelegd in Verordening (EU) 2020/2011, die van toepassing is vanaf 1 januari 2022.

Met de nieuwe Verordening vervallen een aantal uitzonderingsmogelijkheden, waardoor de rapportageplicht op een groter aantal instellingen rust, en instellingen mogelijk meer gegevens moeten aanleveren dan voorheen. 

U kunt nu vast oefenen met de nieuwe taxonomie, om zo volledig voorbereid te zijn om via deze nieuwe betalingsverkeerstatistieken aan DNB te rapporteren. De website bevat documentatie waarin deze rapportage verder wordt toegelicht. Bij vragen kunt u contact opnemen met monrap@dnb.nl.

Ontdek gerelateerde artikelen