Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Kopgroep Circulair Financieren lanceert open source scorecard

Nieuwsbericht toezicht

De weg naar de circulaire economie is nieuw en ingrijpend. Om de risico’s en kansen van circulair ondernemen mee te nemen in de beoordeling van financieringsaanvragen en investeringsbeslissingen lanceert de Kopgroep Circulair Financieren de open source scorecard, waarin risico’s en kansen worden bekeken vanuit een circulair perspectief.

Gepubliceerd: 08 februari 2024

Planten in kas water geven

De circulaire economie stuurt op het minimaliseren van het gebruik van nieuwe grondstoffen, materialen en producten, het maximaliseren van hergebruik en het verkleinen van de afvalberg door het creëren van een gesloten kringloop van productie en consumptie. De circulaire economie is essentieel om binnen de ecologische grenzen van onze planeet te blijven. Hiermee wordt de Nederlandse economie tegelijkertijd minder afhankelijk van grondstoffen uit de rest van de wereld. Financiers, investeerders en andere dienstverleners in de financiële sector spelen een sleutelrol bij het aanjagen van de circulaire transitie. De Kopgroep werkt aan oplossingen voor de knelpunten met betrekking tot het financieren van circulaire ondernemers. Deze knelpunten worden benoemd in de Roadmap Circulair Financieren 2030. Voorop staat dat circulariteit een integraal onderdeel moet zijn in de beoordeling van financieringsaanvragen en investeringsbeslissingen.

Met een circulaire bril kijken naar financiering

Een uitdaging is dat lineaire risico’s, zoals uitputting natuurlijke bronnen, kostenstijging grondstoffen en milieuschade, en circulaire kansen, waaronder duurzame innovatie, kostenbesparing en klantwaarde, expliciet worden meegenomen in financieringsbeslissingen.  De continuïteit van ondernemen staat immers op het spel zolang de afhankelijkheid van nieuwe grondstoffen blijft bestaan. Ook is het belangrijk dat we de risico's van circulaire economie realistischer inschatten. Dit betekent dat we onze risicomodellen meer op de toekomst moeten afstemmen en moeten kijken naar zekerheden in toekomstige geldstromen, lange termijn stabiliteit en solide contracten binnen de productieketen.

Lancering open source scorecard

De Kopgroep Circulair Financieren heeft gezamenlijk een open-source, anoniem te gebruiken, Circular Risk Scorecard ontwikkeld, waarin risico’s en kansen worden bekeken vanuit een circulair perspectief. Het doel van de Circular Risk Scorecard is data te verzamelen, om te kunnen onderbouwen dat de risico’s van circulair ondernemen momenteel te hoog worden ingeschat, en de kansen te weinig worden meegewogen in een financierings- of investeringsbeslissing.

De Kopgroep roept de financiële sector op om de scorecard te gaan gebruiken en hiermee inzichtelijk te maken wat de circulaire risicoscore is van het te financieren bedrijf of project en deze score mee te nemen in de besluitvorming voor financieren en investeringen.

Wil je (gratis) aan de slag met de scorecard of meer informatie, lees dan hier verder.

Contactpersoon voor algemene vragen: Hilde Sijbring | hilde.sijbring@circularfinancelab.nl | 0638688409

Contactpersoon voor de scorecard: Jeroen van Muiswinkel | jeroen@copper8.com | 0682829029

De Kopgroep Circulair Financieren is onderdeel van het Platform voor Duurzame Financiering. In de Kopgroep werken publieke en private partijen samen aan een gezamenlijk doel: Nederland koploper maken in de circulaire economie door circulair financieren de norm te maken in 2030.