Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

TRANSITIENIEUWS - Sleutelfuncties audit, actuarieel en risicobeheer steeds nadrukkelijker betrokken bij de pensioentransitie

Nieuwsbericht toezicht

Sleutelfuncties bij pensioenfondsen vervullen een cruciale rol in een beheerste transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. In het eerste kwartaal van 2024 is DNB daarom het gesprek aangegaan met sleutelfunctiehouders over hun rol in de pensioentransitie. Tijdens deze rondetafelgesprekken werden de uitkomsten vanuit DNB’s meest recente WTP-monitoringsvragenlijst gepresenteerd. Hierbij werd specifiek gekeken naar de betrokkenheid van de verschillende sleutelfunctiehouders bij mijlpalen in de transitie. Hieronder staan de belangrijkste inzichten uit de betreffende bijeenkomsten en de presentaties die DNB hier heeft gegeven.

Gepubliceerd: 03 april 2024

Vrouw zit op een boomstam in het bos met een hond naast haar.

Interne auditfuncties zien pensioentransitie als kans om meerwaarde te laten gelden

Begin februari was DNB te gast bij KPMG en het Instituut van Internal Auditors (IIA) om een presentatie te geven tijdens een rondetafelbijeenkomst voor sleutelfunctiehouders interne audit. Gedurende de presentatie van DNB leverde de bespreking van de WTP-monitoringsvragenlijst interessante discussies op onder de deelnemers. Zij discussieerden onder meer over de vorm van betrokkenheid van de sleutelfunctiehouder interne audit. Bijvoorbeeld: zijn periodieke audits passend of meer specifieke assurance-opdrachten met een gerichte taakomschrijving? De slides van de presentatie die DNB tijdens deze rondetafelbijeenkomst verzorgde, kunt u hier terugvinden. Op de website van het IIA kunt u eveneens een uitgebreid verslag teruglezen.

Sleutelfunctiehouders risicobeheer en actuarieel zoeken actieve samenwerking op

Daarnaast organiseerde DNB op 28 februari een gezamenlijke rondetafelbijeenkomst voor sleutelfunctiehouders risicobeheer en actuarieel. Door de grote belangstelling hiervoor heeft DNB op 25 maart een tweede sessie voor risicobeheerfuncties georganiseerd. Gedurende de bijeenkomst werd de betrokkenheid van beide sleutelfunctiehouders met betrekking tot de pensioentransitie uitgebreid besproken. Tijdens deze sessies werden ook de uitkomsten van de WTP-monitoringsvragenlijst gepresenteerd voor beide sleutelfuncties. De slides die tijdens de gezamenlijke rondetafelbijeenkomst zijn getoond, kunt u hier lezen.

De 15 aanwezige sleutelfunctiehouders actuarieel gaven aan dat het soms uitdagend is om effectief ‘countervailing power’ ten opzichte van het bestuur te leveren. Zo werd onder meer benadrukt dat het van belang is om de actuariële sleutelfunctie tijdig te betrekken bij het besluitvormingsproces en de opvolging van opinies te monitoren. Ook kwam naar voren dat sleutelfunctiehouders risicobeheer bij de meeste mijlpalen in de transitie betrokken zijn. Bij mijlpalen met een relatief lage betrokkenheid van de sleutelfunctiehouders risicobeheer werd benoemd dat de sleutelfunctiehouder actuarieel hierbij geregeld betrokken is en dat hierover afstemming en samenwerking plaatsvindt.

Sommige sleutelfunctiehouders gaven aan dat zij ook betrokken zijn bij het proces voor kwaliteitsborging van de invaarmelding (zoals eveneens valt te lezen in dit nieuwsbericht). Ook gaven de aanwezigen aan dat er tijdens het besluitvormingsproces in de transitie veel aandacht is voor vastlegging van hun opinies en de opvolging daarvan.

Tot slot: in april publiceert DNB een Good Practice genaamd “De sleutelfunctie risicobeheer tijdens de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel”. Met het publiceren en doorlopend bijwerken van deze good practice wil DNB een handvat bieden voor de rol van de sleutelfunctie risicobeheer tijdens de transitie.