Nieuwsbrief Banken augustus 2018

Nieuwsbericht
Datum 30 augustus 2018

In dit nummer: Proportioneler toezicht en meer uitleg over onderzoeken; Gewijzigde Wwft vereist aanpassingen; EBA Guideline over frauderapportage; Internationale conferentie bestrijding terrorismefinanciering; Nieuwe divisiedirecteuren Toezicht Banken; Informatiebijeenkomst toetsingen; Relevante internationale publicaties; Kalender uitvragen banken augustus 2018.


Proportioneler toezicht en meer uitleg over onderzoeken

Minder rapportagelast en meer duidelijkheid over onderzoeken: DNB maakt werk van deze en andere verzoeken vanuit de sector.

Lees meer

proportionaliteit

Gewijzigde Wwft vereist aanpassingen

DNB verwacht dat banken hun systemen en procedures zo snel mogelijk aanpassen om te voldoen aan de wijzigingen in de Wwft.

Lees meer

Leesbril

EBA Guideline over frauderapportage

Banken moeten vanaf 2019 in beginsel halfjaarlijks rapporteren over fraude bij diverse betaalinstrumenten en -diensten.


Lees meer

Vergadering

Internationale conferentie bestrijding terrorismefinanciering

DNB organiseert op 9 oktober een internationale conferentie over de gezamenlijke aanpak van de bestrijding van terrorismefinanciering.

Lees meer

Terrorismefinanciering

Nieuwe divisiedirecteuren Toezicht Banken

Thijs van Woerden wordt divisiedirecteur Toezicht Europese Banken en Pieter-Reinier Maat wordt divisiedirecteur Toezicht Nationale Instellingen.

Lees meer

Informatiebijeenkomst toetsingen

DNB organiseert maandagmiddag 29 oktober een informatiebijeenkomst over toetsingen.

Lees meer

Relevante internationale publicaties

Graag maakt DNB u attent op verschillende recente publicaties van onder andere de ECB, EBA, de Europese Commissie en andere internationale gremia.

Lees meer

Kalender uitvragen banken augustus 2018

DNB biedt een actueel overzicht van de uitvragen aan banken.

Lees meer