Proportioneler toezicht en meer uitleg over onderzoeken

Nieuwsbericht
Datum 30 augustus 2018

Minder rapportagelast en meer duidelijkheid over onderzoeken: DNB maakt werk van deze en andere verzoeken vanuit de sector.

proportionaliteit

DNB zal in haar toezicht op verschillende punten tegemoetkomen aan verzoeken uit de sector. Zo kunnen in de toekomst via de verschillende digitale portals van DNB nog meer stukken geüpload worden. Daarnaast gaat DNB duidelijker aangeven waarom onderzoeken nodig zijn.

Verlagen indirecte toezichtkosten

Dit zijn een paar voorbeelden van adviezen die DNB opvolgt; adviezen van een werkgroep met vertegenwoordigers van de verschillende brancheorganisaties in Nederland. Deze werkgroep deed onderzoek naar de mogelijkheden om de indirecte kosten van het toezicht te verminderen. Indirecte toezichtkosten zijn bijvoorbeeld de inhuur van medewerkers om gegevens te verzamelen voor een DNB-onderzoek of de kosten om een systeem aan te passen.

Adviezen

Het eindrapport van de werkgroep biedt een rijke oogst aan praktijkvoorbeelden en vijf uitgewerkte adviezen aan DNB. Daarop geeft DNB een reactie. DNB kan zich op hoofdlijnen goed vinden in de adviezen en zal deze, waar mogelijk, meenemen in haar toezicht. Een groot deel sluit aan bij de initiatieven die DNB al heeft genomen, onder andere naar aanleiding van het reguliere stakeholdersonderzoek en de vele rondetafelgesprekken met stakeholders.

Onderzoeken

Zo ziet de werkgroep mogelijkheden voor het verbeteren van de duidelijkheid over het waarom van uitvragen en onderzoeken en het terugkoppelen van de resultaten. DNB gaat daarmee aan de slag. Zo zal DNB de motivatie en context explicieter opnemen in de aankondiging van onderzoeken aan instellingen. Enkele voorgenomen acties, zoals het vooraf publiceren van een jaarkalender voor onderzoeken, kan DNB niet uitvoeren bij de banken, omdat belangrijke beslissingen worden genomen in SSM-verband en DNB daarom slechts beperkt invloed heeft om indirecte kosten aan te pakken. Dit neemt niet weg dat DNB zich de komende tijd hard zal maken om dit onderwerp ook op Europees niveau onder de aandacht te brengen.

Monitoring

DNB geeft opvolging aan veel adviezen en zal dit monitoren. DNB zal de uitkomsten van deze monitoring presenteren aan de leden van de werkgroep, naar verwachting in het voorjaar van 2019.


> Terug naar de nieuwsbrief