Nieuwsbrief Banken december 2018

Nieuwsbericht
Datum 19 december 2018

In dit nummer: Toezicht op securitisaties; Nieuw formulier functieverandering beleidsbepaler; Seminar informatiebeveiliging en cybersecurity; Reminder informatiebijeenkomst toetsingen; Relevante internationale publicaties; Kalender uitvragen banken december 2018

Toezicht op securitisaties

De nieuwe Securitisation Regulation biedt regels en criteria voor securitisaties. DNB en de AFM houden in Nederland toezicht op de naleving van deze Regulation. Lees meer

Groep mensen

Nieuw formulier functieverandering beleidsbepaler

DNB biedt een nieuw formulier voor het melden van functieveranderingen van een reeds getoetste beleidsbepaler.

Lees meer

Seminar informatiebeveiliging en cybersecurity

DNB organiseert een seminar over informatiebeveiliging en cybersecurity op 12 februari 2019 in ’t Spant te Bussum.

Lees meer

Ethisch hacken voor meer cyberweerbaarheid

Reminder informatiebijeenkomst toetsingen

DNB organiseert maandagmiddag 14 januari 2019 een informatiebijeenkomst over toetsingen.

Lees meer

Relevante internationale publicaties

Graag maakt DNB u attent op verschillende recente publicaties van onder andere de ECB, EBA, Europese Commissie en andere internationale gremia.

Lees meer

ECB Frankfurt

Kalender uitvragen banken december 2018