Nieuwsbrief Banken januari 2018

Nieuwsbericht
Datum 31 januari 2018

In dit nummer: Onderzoek kredietverlening scheepvaart; Onderzoek naar voorkomen betrokkenheid bij terrorismefinanciering; Rondetafelbijeenkomsten over maatschappelijke betamelijkheid; Kort nieuws.

Onderzoek kredietverlening scheepvaart

DNB en ECB doen onderzoek naar de kredietverlening van Nederlandse banken aan de scheepvaart. Lees meer

Onderzoek kredietverlening scheepvaart

Onderzoek naar voorkomen betrokkenheid bij terrorismefinanciering

DNB start een themaproject naar de beheersing van de risico’s van betrokkenheid bij terrorismefinanciering. Lees meer

Rondetafelbijeenkomsten over maatschappelijke betamelijkheid

DNB organiseert in de eerste helft van 2018 rondetafelbijeenkomsten om ideeën en visies uit te wisselen over maatschappelijke betamelijkheid. Lees meer

DNB organiseert rondetafelbijeenkomsten over maatschappelijke betamelijkheid

Kort nieuws

In dit nummer: Informatiebijeenkomst toetsingen; Indienen toetsingsformulieren; Regeling beheerst beloningsbeleid 2017; DNB-website statistiek vernieuwd; Relevante internationale publicaties; Kalender uitvragen banken januari 2018. Lees meer