Toezicht in 2018: prioriteiten en onderzoeken

Nieuwsbericht
Datum 29 november 2017

DNB heeft de Visie op Toezicht 2018-2022 vastgesteld. Divisiedirecteur Armand Schouten legt uit wat dit voor het toezicht op banken betekent.

Armand Schouten 2017

Technologische vernieuwing is één van de drie speerpunten uit de Visie op Toezicht 2018-2022: wat merkt een bank daarvan in 2018?

‘DNB wil technologische ontwikkelingen faciliteren in de sector, zodat zich een diverse financiële sector kan ontwikkelen met een steeds betere dienstverlening voor de klanten, zowel bij de bestaande spelers als bij nieuwe toetreders. DNB probeert daarbij nieuwkomers te ondersteunen bij het wegwijs worden in het vergunningsproces. We verwachten een toename aan toetreders omdat in 2018 de PSD2-wetgeving in werking treedt. DNB let komend jaar op dat de beheerste bedrijfsvoering rondom technologische vernieuwingen gewaarborgd blijft. Ook gaan we onderzoek doen naar de cyberweerbaarheid van banken: de beheersing van cyberrisico’s. Verder staat technologische vernieuwing binnen DNB op de agenda. We willen meer datagedreven toezicht, zodat we nóg meer kunnen halen uit alle rapportages die banken ons leveren.’

Tweede speerpunt: sturen op duurzaamheid en toekomstgerichtheid.

‘Banken moeten blijvend mee kunnen gaan met alle veranderingen. Daarom doen we in 2018 onderzoek naar het verandervermogen van banken: zijn ze in staat zich tijdig aan te passen qua bedrijfsmodel, risicomanagement en andere facetten? Ook gaan we verder aan de slag met de klimaatrisico’s. Daar gaan we geen groot themaonderzoek op doen, maar we gaan deze risico’s wel meer betrekken in onze analyses in het reguliere toezicht.’

Derde speerpunt is financieel-economische criminaliteit. Wat doet DNB daarmee in het toezicht op de bankensector?

‘Veel wetten worden aangepast. Denk bijvoorbeeld aan de invoering van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn. DNB verwacht dat de sector zich daar proactief op voorbereidt. DNB zal dit faciliteren met rondetafelsessies en nieuwsbrieven. Na inwerkingtreding gaan we toetsen of de banken zich daadwerkelijk houden aan de nieuwe regelgeving. Verder gaan we onderzoeken hoe instellingen de systematische integriteitsrisico-analyse (SIRA) vertalen naar hun dagelijkse werkzaamheden. Ander onderzoek betreft hoe banken omgaan met het risico van betrokkenheid bij terrorismefinanciering en hoe ze de sanctiewet naleven.’

Heeft Frankfurt al een agenda voor de significante banken in 2018?

‘De ECB heeft de toezichtagenda nog niet gepubliceerd, maar een paar punten staan vast: de tweejaarlijkse Europese stresstest en het vervolgen van het onderzoek naar interne modellen (TRIM). Daarnaast gaat de ECB verder met de on-site onderzoeken naar de kredietrisico’s bij het MKB en – nieuw in 2018 – ook bij de scheepvaart.’

Nog andere punten?

‘We gaan kijken naar de gevolgen van Brexit voor de banken: dat nemen we mee in onze reguliere toezichtactiviteiten. Daarnaast blijven we aandacht houden voor de lage rente en alle gevolgen daarvan. Tot slot gaan we volgend jaar het lopende onderzoek naar de onbedoelde effecten van regelgeving afronden, inclusief adviezen over een verdere optimalisering van de regelgeving.’

Meer informatie
Meer informatie over de onderzoeken en prioriteiten van het toezicht leest u in het persbericht over de Visie op Toezicht 2018 – 2022 en de Toezicht Vooruitblik 2018.

> Terug naar de nieuwsbrief