EBA consulteert herziene Guidelines renterisico

Nieuwsbericht
Datum 29 november 2017

EBA implementeert de herziene Bazelse IRRBB-standaard. De Guidelines zijn op belangrijke punten aangepast en zijn ter consultatie aangeboden.

EBA consulteert herziene Guidelines renterisico

De nieuwe EBA-guideline voor de beheersing van het renterisico gaat in vanaf 31 december 2018. Kleinere banken hebben voor enkele onderdelen een zes maanden langere overgangsperiode.

Nieuwe standaard

Het Bazelse Comité heeft in 2016 de standaard voor de beheersing van het renterisico herzien. Deze standaard beschrijft de uitgangspunten en methoden die banken moeten hanteren bij de meting, bewaking en beheersing van het renterisico in het bankenboek (IRRBB). Het renterisico is onderdeel van de tweede pijler van het Bazelse raamwerk voor bankentoezicht.

Invoering

EBA implementeert de herziene Bazelse IRRBB-standaard in twee stappen. De eerste stap betreft het actualiseren van de huidige Guidelines: de risico’s, de richtlijnen voor de interne governance, de meting van renterisico en een aanvullende outlier test. De tweede stap is de ontwikkeling van enkele technische standaarden voor de beheersing van het renterisico. In de lopende herziening van CRR/CRD IV worden de hiervoor vereiste mandaten voorbereid.

Wijzigingen

De EBA Guidelines zijn op belangrijke punten aangepast. Conform de nieuwe Bazelse standaard valt nu ook het credit spread risk expliciet binnen het toepassingsbereik van de Guidelines. Op het gebied van de interne governance zijn aanvullende richtlijnen opgenomen voor onder andere de beoordeling van het renterisico van nieuwe producten en activiteiten, de interne controle en de modelvalidatie. De nieuwe richtlijnen bepalen dat banken bij de meting van het renterisico ook rekening dienen te houden met negatieve rentes en met valuta-specifieke renteschokken voor alle significante valuta-exposures. Ten slotte bevatten de Guidelines uitgangspunten voor de berekening van de outlier test. Naast de bestaande outlier test moeten banken ook de gevolgen van zes renteschokken op het eigen vermogen doorrekenen. Indien de waardemutatie 15% Tier1-kapitaal overstijgt, moet een bank de toezichthouder te notificeren.

Consultatie

Banken kunnen tot 31 januari 2018 commentaar geven op de IRRBB-Guidelines. Onderdeel van de consultatie is een openbare zitting op 16 januari 2018 bij de EBA. Nadere informatie is op de EBA website te vinden.

> Terug naar de nieuwsbrief