EBA-stresstest 2018

Nieuwsbericht
Datum 29 november 2017

EBA heeft de methodologie van de EBA-stresstest in 2018 goedgekeurd. Daarbij krijgen banken meer tijd om data in te dienen.

EBA-stresstest 2018

De Board of Supervisors van European Banking Authority (EBA) heeft tijdens haar oktobervergadering de finale methodologie van de EBA-stresstest in 2018 goedgekeurd. De methodologie en de templates zijn eind november op de EBA-website gepubliceerd. Het scenario wordt momenteel ontwikkeld door de European Systemic Risk Board en zal in januari bekend worden gemaakt.

Langer tijdpad

Daarnaast heeft EBA besloten om het tijdpad van de stresstest aan te passen. Dit vanwege de verwachte complexiteit van de invoering van de nieuwe accountingstandaard IFRS 9. De stresstest gaat van start in januari 2018, maar banken krijgen meer tijd voor het indienen van data. EBA zal de resultaten van de stresstest publiceren op 2 november 2018.

> Terug naar de nieuwsbrief