Voortgang onderzoek SIRA in de praktijk

Nieuwsbericht
Datum 29 november 2017

DNB doet meerdere onderzoeken naar het gebruik en de werking van de systematische integriteitsrisico-analyse (SIRA) van banken in de praktijk. Een update.

Voortgang onderzoek naar de SIRA in de praktijk

Een effectieve SIRA draagt bij aan het voorkomen van financieel-economische criminaliteit. Voor financiële ondernemingen vormt de SIRA de basis voor de integere bedrijfsvoering.

Lopende onderzoeken

Momenteel onderzoekt DNB de doorwerking van de risicoanalyse bij:

  • banken, verzekeraars en trustkantoren voor zover zij te maken hebben met ingrijpende organisatorische of strategische veranderingen
  • de beheersing van het risico op belangenverstrengeling bij een selectie van pensioenfondsen en zorgverzekeraars
  • de beoordeling van integriteitsrisico’s bij de ontwikkeling van nieuwe producten bij een selectie van banken.

De praktijk

Uit eerdere onderzoeken van DNB blijkt dat de vertaling van de SIRA naar de praktijk nog niet altijd adequaat is. Financiële instellingen maken gebruik van de good practices van DNB, maar zij benutten de SIRA nog onvoldoende voor de daadwerkelijke afweging en beheersing van integriteitsrisico’s. Hierdoor kan ondanks een goed opgestelde SIRA de werking van het integriteitsbeleid van een instelling in het geding komen en blijft een instelling kwetsbaar voor betrokkenheid bij financieel-economische criminaliteit. De tussentijdse onderzoeksbevindingen lijken dit beeld wederom te bevestigen. De SIRA wordt nog vaak door instellingen als een statisch document beschouwd in plaats van een dynamisch en continu proces voor de daadwerkelijke identificatie, afweging en beheersing van integriteitsrisico’s. Dit is onder meer van belang om te zorgen dat instellingen bij majeure veranderingen, zoals een wijziging in het bedrijfsmodel, een reorganisatie of een fusie/overname, met hulp van hun SIRA het gewijzigde risicoprofiel van de instelling adequaat kunnen beheersen.

Terugkoppeling

DNB informeert de betrokken instellingen de komende periode over de specifieke bevindingen van de verschillende onderzoeken. Enkele onderzoeken staan op de agenda voor eind 2017: terugkoppeling hierover kunnen de geselecteerde instellingen begin volgend jaar verwachten. In het eerste kwartaal van 2018 geeft DNB een algemene terugkoppeling over de bevindingen aan de sector.

> Terug naar de nieuwsbrief