Stand van zaken nieuwe integriteitswetgeving

Nieuwsbericht
Datum 29 november 2017

De invoering van de vierde anti-witwasrichtlijn en het UBO-register zijn van belang voor banken. Een update van de stand van zaken.

Stand van zaken nieuwe wetgeving voor trustkantoren

Wetsvoorstel Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

Op 13 oktober 2017 heeft de minister van Financiën het ‘Wetsvoorstel Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn’ naar de Tweede Kamer gestuurd, inclusief de Memorie van Toelichting, het nader rapport inzake het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State. Dit wetsvoorstel is van belang voor banken, met name vanwege de verdere explicitering en uitbreiding van de risicogebaseerde benadering. Meer in het bijzonder zijn van belang de wijziging van de definitie van de uiteindelijk belanghebbende, het vervallen van het onderscheid tussen binnenlandse en buitenlandse PEP’s en de bepalingen inzake risicobeheer, groepsbeleid, opleidingsvereisten en natuurlijk voor de meldplicht voor ongebruikelijke transacties. Raadpleeg de stukken.

UBO-register

Het UBO-register (wetsvoorstel voor de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden) wordt ingevoerd op grond van de vierde anti-witwasrichtlijn. Dit betreft een separaat wetsvoorstel. Het ministerie van Financiën heeft aangegeven dat wordt gestreefd naar inwerkingtreding van dit wetsvoorstel in de zomer van 2018.

Vooruitblik toezicht 2018

De wijzigingen vragen om een groot absorptievermogen van de financiële sector en een proactieve houding bij het implementeren en naleven van de nieuwe vereisten. DNB wil bereiken dat financiële instellingen anticiperen op de aanstaande wijzigingen van wet- en regelgeving en adequate maatregelen nemen om tijdig aan de eisen voldoen. DNB heeft in de Toezicht Vooruitblik 2018 aangegeven specifiek aandacht te besteden aan het voorkomen van financieel-economische criminaliteit.

> Terug naar de nieuwsbrief