Kort nieuws

Nieuwsbericht
Datum 29 november 2017

Hierin aandacht voor: Aandachtspunten bij innovatie in kredietverstrekking; FATF-waarschuwingslijsten: update november 2017; Relevante internationale publicaties; Kalender uitvragen banken november 2017.

Kort Nieuws

Aandachtspunten bij innovatie in kredietverstrekking

De omvang van de markt voor geautomatiseerde kredietverstrekking voor bedrijfsleningen is op dit moment nog zeer beperkt, maar groeit snel. Een verdere groei leidt tot nieuwe aandachtspunten voor de financiële sector en het toezicht. DNB ziet drie uitgangspunten voor een veilige groei van innovatie in de bedrijfsleningenmarkt: voldoende inzicht in kredietrisico’s, rekening houden met onzekere voorspelkracht van geavanceerde kredietrisicomodellen en een effectieve bescherming van klein zakelijke kredietnemers. Lees meer hierover in het DNBulletin ‘Innovatie in kredietverstrekking leidt tot nieuwe aandachtspunten voor financiële sector en toezicht’.

FATF-waarschuwingslijsten: update november 2017

De Financial Action Task Force (FATF) heeft weer geactualiseerde waarschuwingslijsten gepubliceerd met landen die tekortkomingen hebben in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AML/CFT-systeem). DNB verwacht dat financiële instellingen de updates op de voet volgen en waar nodig actie ondernemen.

Meer informatie is ook te vinden in Open Boek Toezicht. Van financiële instellingen wordt verwacht dat zij in het kader van de te nemen AML/CFT-maatregelen de specifieke omstandigheden in acht nemen. Hiervoor wordt verwezen naar de gepubliceerde Q&A van DNB ‘FATF Waarschuwingslijsten’.

Relevante internationale publicaties

Graag maakt DNB u attent op verschillende recente publicaties van onder andere de ECB, EBA, de Europese Commissie en andere internationale gremia.

EBA issued updated list of public sector entities for the calculation of capital requirements

EBA published guidelines on alleged infringements of Payment Services Directive (PSD2)

FSB published stocktake on cybersecurity regulations, guidance and supervisory practices

BCBS released assessment report on the implementation of the Liquidity Coverage Ratio (LCR) in several jurisdictions

EBA announced final timeline for the 2018 EU-wide stress test

EBA launched consultations to strengthen the Pillar 2 framework

EBA published recommendation suggesting a proportionate approach in coverage of entities in banking group recovery plans

EBA issued final guidance on supervision of significant branches

EBA published overview of competent authorities implementation and transposition of the CRD IV package

FSB published report on financial stability implications of artificial intelligence and machine learning

EBA published an Opinion and Report on Capital Requirements Directive/Regulation (CRDIV/CRR) perimeter issues

EBA launched consultation on technical standards specifying methods of prudential consolidation

ECB released guide on the supervision of less significant institutions (LSIs) within the SSM

ECB released Opinion on amendments to the Union framework for capital requirements of credit institutions and investment firms

ECB published Opinion on revisions to the Union crisis management framework

EBA issued final guidance on connected clients

EBA issued report on level of compliance with other systemically important institutions (O-SIIs) guidelines across the EU

EBA released two reports assessing the consistency of internal models across all EU institutions

Regarding credit risk

Regarding market risk

EBA published updated DPM and XBRL taxonomy 2.7 for supervisory reporting

Financial Action Task Force (FATF) issued guidance on information sharing for anti-money laundering and counter-terrorism financing (AML/CTF) purposes in financial institutions

Kalender uitvragen banken november 2017

Het helpt om te weten welke informatieverzoeken wanneer komen. DNB biedt u een actueel overzicht. Lees meer

> Terug naar de nieuwsbrief