Nieuwsbrief Banken november 2017

Nieuwsbericht
Datum 29 november 2017

In dit nummer: Toezicht in 2018: prioriteiten en onderzoeken; Ethisch hacken voor meer cyberweerbaarheid; EBA consulteert herziene Guidelines renterisico; EBA-stresstest 2018; Voortgang onderzoek SIRA in de praktijk; Controleer Paradise Papers op betrokken relaties; Stand van zaken nieuwe integriteitswetgeving; Kort nieuws.

Toezicht in 2018: prioriteiten en onderzoeken

DNB heeft de Visie op Toezicht 2018-2022 vastgesteld. Divisiedirecteur Armand Schouten legt uit wat dit voor het toezicht op banken betekent. Lees meer

Armand Schouten 2017

Ethisch hacken voor meer cyberweerbaarheid

Het gezamenlijke programma Threat Intelligence Based Ethical Red Teaming (TIBER) beoogt de cyberweerbaarheid van financiƫle kerninstellingen inclusief DNB te verhogen. Lees meer

EBA consulteert herziene Guidelines renterisico

EBA implementeert de herziene Bazelse IRRBB-standaard. De Guidelines zijn op belangrijke punten aangepast en zijn ter consultatie aangeboden. Lees meer

EBA consulteert herziene Guidelines renterisico

EBA-stresstest 2018

EBA heeft de methodologie van de EBA-stresstest in 2018 goedgekeurd. Daarbij krijgen banken meer tijd om data in te dienen. Lees meer

Voortgang onderzoek SIRA in de praktijk

DNB doet meerdere onderzoeken naar het gebruik en de werking van de systematische integriteitsrisico-analyse (SIRA) van banken in de praktijk. Een update. Lees meer

Voortgang onderzoek naar de SIRA in de praktijk

Controleer Paradise Papers op betrokken relaties

DNB verzoekt banken om hun relatiebestand te controleren op vermelding in de Paradise Papers en eventuele hits te melden. Lees meer

Stand van zaken nieuwe integriteitswetgeving

De invoering van de vierde anti-witwasrichtlijn en het UBO-register zijn van belang voor banken. Een update van de stand van zaken. Lees meer

Stand van zaken nieuwe wetgeving voor trustkantoren

Kort nieuws

Hierin aandacht voor: Aandachtspunten bij innovatie in kredietverstrekking; FATF-waarschuwingslijsten: update november 2017; Relevante internationale publicaties; Kalender uitvragen banken november 2017. Lees meer