Nieuwsbrief Banken november 2018

Nieuwsbericht
Datum 29 november 2018
In dit nummer: Prioriteiten bankentoezicht 2019; Voortaan clouduitbesteding digitaal melden via Digitaal Loket Toezicht; Impact energielabel C voor financiële instellingen; Kort nieuws.

Prioriteiten bankentoezicht 2019

Op 29 november 2018 heeft DNB de prioriteiten van het toezicht in 2019 bekendgemaakt in de Toezicht Vooruitblik. DNB-directeur Frank Elderson licht toe. Lees meer

Frank Elderson

Voortaan clouduitbesteding digitaal melden via Digitaal Loket Toezicht

Vanaf maandag 3 december moeten financiële instellingen hun clouduitbestedingen melden via het Digitaal Loket Toezicht (DLT). Lees meer

Impact energielabel C voor financiële instellingen

DNB verwacht dat instellingen inzicht hebben in het energielabel van de kantoorgebouwen die zij direct of indirect in eigendom hebben of die onderpand vormen voor hun beleggingen. Lees meer

Macro Micro

Kort nieuws

Hierin aandacht voor: Resultaten EBA-stresstest banken; Uitnodiging informatiebijeenkomst toetsingen 14 januari 2019; Relevante internationale publicaties; Kalender Lees meer