Nieuwsbrief Banken oktober 2017

Nieuwsbericht
Datum 26 oktober 2017

In dit nummer: Brexit: uitstel betekent geen afstel; PSD2: latere invoering en resultaten DNB-enquête; Enquête over onbedoelde effecten van regelgeving; Betere beheersing witwasrisico’s trade finance nodig; EBA publiceert Guidelines WTR2; ECB: goede beheersing renterisico bij meeste Europese banken; Notificatie transacties bij securitisaties met risico-overdracht; Gezonde balansverhoudingen; Kort Nieuws

Brexit: uitstel betekent geen afstel

Banken doen er goed aan zich voor te bereiden op een beperktere toegang tot de Britse markt. Lees meer

Brexit

PSD2: latere invoering en resultaten DNB-enquête

De implementatie van PSD2 zal waarschijnlijk plaatsvinden in het voorjaar van 2018. Lees meer over de resultaten van de DNB-enquête en het DNB-seminar.

Lees meer

Enquête over onbedoelde effecten van regelgeving

DNB onderzoekt de onbedoelde effecten van regulering. Lees meer

Ijsberg

Betere beheersing witwasrisico’s trade finance nodig

Uit DNB-onderzoek blijkt dat bij een aantal banken de kwaliteit van de beheersing van witwasrisico’s bij tradefinance-activiteiten tekort schiet. Lees meer

EBA publiceert Guidelines WTR2

Met de introductie van Wire Transfer Regulation (WTR2) biedt EBA een leidraad voor de detectie en het omgaan met incomplete informatie bij een geldoverboeking. Lees meer

Logo EBA

ECB: goede beheersing renterisico bij meeste Europese banken

De ECB concludeert uit de SSM-stresstest van 2017 dat de meeste Europese banken het renterisico goed beheersen. Lees meer

Notificatie transacties bij securitisaties met risico-overdracht

Instellingen moeten potentiële ‘stilzwijgende steun’ met betrekking tot transacties rondom securitisaties melden aan DNB of de ECB. Lees meer

Entree

Gezonde balansverhoudingen

Banken die geregistreerde gedekte obligaties uitgeven, moeten aantonen dat zij over gezonde balansverhoudingen beschikken. DNB stelt jaarlijks het uitgifteplafond vast. Lees meer

Kort Nieuws

Hierin aandacht voor: Afschaffing van twee toezichtrapportages; Toezichtrapportages: veranderingen door IFRS 9; Klimaatgerelateerde financiële risico’s; OFS: aflossingsvrije hypotheek afbouwen; Uitnodiging informatiebijeenkomst toetsingen; Relevante internationale publicaties; Kalender Lees meer

Kort Nieuws