Nieuwsbrief Banken september 2018

Nieuwsbericht
Datum 28 september 2018
In dit nummer: Uitvraag over risico’s brexit; Aanpak criminele geldstromen; Eerste resultaten onderzoek Terrorismefinanciering; Publicatie sanctiebesluiten Wwft; Kort nieuws.

Uitvraag over risico’s brexit

DNB doet een uitvraag over de risico’s van een harde brexit onder de banken die onder haar directe toezicht staan. Lees meer

Brexit

Aanpak criminele geldstromen

Er worden nieuwe publiek-private initiatieven verkend om gezamenlijk te komen tot een effectievere aanpak van criminele geldstromen. Lees meer

Eerste resultaten onderzoek terrorismefinanciering

De eerste bevindingen van een nog lopend onderzoek wijzen uit dat het transactiemonitoringsproces bij de onderzochte financiële instellingen nog in belangrijke mate kan worden verbeterd. Lees meer

Interventie wet

Publicatie sanctiebesluiten Wwft

DNB maakt voortaan alle sanctiebesluiten openbaar, tenzij er dwingende redenen zijn om dit later, geanonimiseerd of niet te doen. Lees meer

Kort nieuws

Hierin aandacht voor: Reminder: Internationale conferentie bestrijding terrorismefinanciering; Relevante internationale publicaties; Kalender uitvragen banken augustus 2018 Lees meer

Kort nieuws