Nieuwsbrief Banken februari 2019

Nieuwsbericht
Datum 28 februari 2019

In dit nummer: Toezicht in 2025: innovatie door data & machine learning; Update PSD2; Brexit: update; Consultatie good practices fiscale integriteitsrisico’s; Kort nieuws.

Toezicht in 2025: innovatie door data & machine learning

“Met slimme tools kunnen toezichthouders de minder zichtbare trends uit data halen en het gesprek aangaan met de instellingen.” Een gesprek met Patrick de Neef. Lees meer

Patrick de Neef

Update PSD2

Op 19 februari 2019 is PSD2 in Nederland in werking getreden. Partijen kunnen nu bij DNB een PSD2-vergunning aanvragen. Lees meer

Brexit: update

Er bestaat nog altijd het risico dat het Verenigd Koninkrijk op 29 maart 2019 zonder politiek akkoord de EU verlaat. Financiële instellingen moeten zich hierop voorbereiden. Lees meer

Brexit

Consultatie good practices fiscale integriteitsrisico’s

DNB start een consultatie over de good practices fiscale integriteitsrisico’s bij cliënten van banken. Deze consultatie loopt tot en met 1 april 2019. Lees meer

Kort nieuws

Hierin aandacht voor: Consultatie vergroten publieksbekendheid Depositogarantiestelsel; Wijziging regelgeving Depositogarantiestelsel; Nieuwe rapportage CSDR artikel 9; Uitnodiging informatiebijeenkomst toetsingen; Relevante internationale publicaties; Kalender uitvragen. Lees meer

Informatie