Nieuwsbrief Banken januari 2019

Nieuwsbericht
Datum 31 januari 2019
In dit nummer: Bazels Comité publiceert nieuw kapitaalraamwerk voor marktrisico; Klimaatrisico binnen het bankentoezicht; AI: DNB-onderzoek en aanbevelingen voor banken; Risicobeheersing terrorismefinanciering behoeft verbetering; Wwft-verplichtingen voor banken bij contante geldverwerking; Meer samenwerking tussen innovation facilitators; Kort nieuws 

Bazels Comité publiceert nieuw marktrisicoraamwerk

Het Bazels Comité heeft een grondig herzien marktrisicoraamwerk gepubliceerd. Een overzicht van de kernpunten uit de Fundamental Review of the Trading Book (FRTB). Lees meer

Basel

Klimaatrisico’s binnen het bankentoezicht

DNB besteedt bij het jaarlijkse SREP meer aandacht aan het management van klimaatgerelateerde risico’s Lees meer

AI: DNB-onderzoek en aanbevelingen voor banken

DNB onderzoekt Artificial Intelligence (AI)-toepassingen en werkt aan algemene principes om niet-bindende handvatten te bieden voor het prudente gebruik. Lees meer

Dialoog

Risicobeheersing terrorismefinanciering behoeft verbetering

Uit DNB-onderzoek blijkt dat het transactiemonitoringsproces bij de onderzochte financiële instellingen verbetering behoeft. Lees meer

Wwft-verplichtingen voor banken bij contante geldverwerking

DNB geeft een toelichting op de Wwft-verplichtingen van kredietinstellingen (banken) bij directe geldverwerking. Lees meer

Rentebesluit

Meer samenwerking tussen innovation facilitators

Meer samenwerking tussen InnovationHubs & Regulatory Sandboxes in de EU: dat adviseren EBA, ESMA en EIOPA in een nieuw rapport. Lees meer

Kort nieuws

Hierin aandacht voor: Financiële sector staat ook voor maatschappelijke en ecologische risico’s; Brexitrisico’s en de voorbereidingen financiële sector; Relevante internationale publicaties; Kalender  
Lees meer