Nieuwsbrief Banken oktober 2018

Nieuwsbericht
Datum 31 oktober 2018

In dit nummer: Consultatie regels depositogarantiestelsel; Meld herbenoemingen via Digitaal Loket Toezicht; Informatiesessie renterisico in het bankenboek; Seminar informatiebeveiliging en cybersecurity; Overzicht Financiële Stabiliteit Najaar 2018; Relevante internationale publicaties; Kalender uitvragen.

Consultatie regels depositogarantiestelsel

DNB start de consultatie van de eerste wijzigingsronde van de regelgeving over het depositogarantiestelsel. Reactie is mogelijk tot 16 november 2018. Lees meer

10 Euro biljet

Meld herbenoemingen via Digitaal Loket Toezicht

Herbenoemingen van bestuurders, interne toezichthouders en overige (mede)beleidsbepalers meldt u vanaf nu via het Digitaal Loket Toezicht (DLT). Lees meer

Informatiesessie renterisico in het bankenboek

Maandag 19 november organiseren DNB en NVB een informatiesessie over renterisico in het bankenboek. Lees meer

Informatiesessie

Seminar informatiebeveiliging en cybersecurity

DNB organiseert 12 februari een seminar over informatiebeveiliging en cybersecurity voor alle onder toezicht staande instellingen. Lees meer

Overzicht Financiële Stabiliteit Najaar 2018

8 oktober publiceerde DNB haar Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS). Eén hoofdstuk ging over de financiële stabiliteitsrisico’s van een disruptieve energietransitie. Lees meer

DNB gevel

Relevante internationale publicaties

Graag maakt DNB u attent op verschillende recente publicaties van onder andere de ECB, EBA, Europese Commissie en andere internationale gremia. Lees meer

Kalender uitvragen banken oktober 2018

DNB biedt een actueel overzicht van de uitvragen aan banken. Lees meer

Informatie