EBA consulteert 2018 EU-stresstestmethodologie

Nieuwsbericht
Datum 28 juni 2017

EBA organiseerde op 22 juni een workshop in Londen voor banken om input te geven voor de ontwerpmethodologie van de 2018 EU-stresstest.

Logo EBA

Europese Banken Autoriteit (EBA) heeft op 7 juni 2017 de concept-methodologie, templates en lijst van deelnemende banken voor de 2018 EU-stresstest gepubliceerd op haar website.

Deelnemende banken

De stresstest vindt plaats bij de 49 grootste Europese banken, waarvan 35 onder het Single Supervisory Mechanism vallen; zij vertegenwoordigen 70% van de EU-bankensector. Nederlandse banken die deelnemen aan deze exercitie zijn: ING, Rabobank, ABN Amro en BNG. De overige SSM-banken, waaronder Volksbank en NWB, zullen daarnaast ook aan een vergelijkbare test worden onderworpen door het SSM.

IFRS 9

Doel van de stresstest is nagaan in hoeverre banken in staat zijn om tijdens een economisch schokscenario te voldoen aan prudentiƫle kapitaaleisen. De resultaten zullen worden meegenomen in de Supervisory Review and Evaluation Process (SREP). Nieuw element in de stresstest van 2018 is dat IFRS 9-accountingstandaarden worden gehanteerd.

Publicatie definitieve methodologie

De definitieve methodologie zal begin 2018 worden gepubliceerd bij de start van de stresstest. De resultaten worden halverwege 2018 gepubliceerd.

Meer informatie

> Terug naar de Nieuwsbrief