Beoordeling herstelplannen kleine en middelgrote banken

Nieuwsbericht
Datum 28 juni 2017

Nog niet alle kleine en middelgrote banken voldoen volledig aan de EBA-richtsnoeren voor herstelplannen.

Questionnaire en rapportagetool

DNB is vorig jaar gestart met de beoordeling van de herstelplannen van Nederlandse middelgrote en kleine banken. In een herstelplan beschrijft een bank welke maatregelen ze kan nemen om in een crisis overeind te blijven. De beoordelingen zullen gespreid over 2016 en 2017 plaatsvinden.

Richtsnoeren EBA

EBA heeft aan de hand van diverse Regulatory Technical Standards en Guidelines invulling gegeven aan de onderliggende elementen van een herstelplan. Deze elementen zijn vastgelegd in de Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD). DNB heeft de herstelplannen van de banken opgevraagd en beoordeeld in lijn met deze standaarden.

Bevindingen

De eerste beoordelingen zijn afgerond en schriftelijk teruggekoppeld aan de individuele instellingen. DNB is over het algemeen tevreden over de kwaliteit van de aangeleverde plannen. Zo is het onderdeel crisismanagement in het algemeen goed beschreven. Mede dankzij de vaak kleinere omvang van de betreffende ondernemingen is de governance in een situatie van crisismanagement goed geregeld. Op andere onderdelen is verbetering noodzakelijk. Dit geldt voornamelijk voor de onderliggende scenario’s en de indicatoren. De algemene conclusie is dat nog niet alle middelgrote en kleine banken volledig voldoen aan de EBA-richtsnoeren.

Vervolg

Inmiddels is de helft van de middelgrote en kleine banken beoordeeld; de overige beoordelingen vinden in het najaar van 2017 plaats. DNB heeft de betreffende banken per brief verzocht om het herstelplan in september 2017 in te dienen.

> Terug naar de Nieuwsbrief