DNB kijkt naar agressieve belastingplanning en klantanonimiteit

Nieuwsbericht
Datum 28 juni 2017

DNB vraagt aandacht voor de beheersing van fiscale risico’s, waaronder agressieve belastingplanning en klantanonimiteit door banken.

Audit functie

In januari 2017 is DNB een onderzoek gestart naar agressieve belastingplanning en klantanonimiteit bij een selectie van banken, trustkantoren en verzekeraars. DNB heeft de banken geselecteerd op basis van de informatie verkregen uit de Panama Papers, de integriteitrisicoprofielen van banken en andere relevante toezichtinformatie.

Complexe financiële constructies

Diverse vergunninghoudende banken in Nederland verlenen diensten aan cliënten met (complexe) financiële constructies. Deze diensten kunnen fiscaal gedreven zijn, maar kunnen ook gebruikt worden voor belastingontduiking en de zichtbaarheid van personen en bedrijven voor overheidsinstanties belemmeren.

Deze dienstverlening vindt deels in Nederland plaats en deels bij bijkantoren of dochters van Nederlandse banken in het buitenland. De dienstverlening door banken varieert van onder meer het bieden van betaal- en spaarmogelijkheden, het verlenen van kredieten tot het verstrekken van handelsfinanciering voor zakelijke cliënten en vermogende personen.

Fiscaal risicobeleid

Om de fiscale risico’s voldoende te kunnen beheersen, moeten banken onder meer beschikken over een adequaat fiscaal risicobeleid dat voortvloeit uit hun systematische integriteitrisicoanalyse (SIRA). In dit fiscale risicobeleid kunnen banken aangeven welke fiscale risico’s zij accepteren (en welke niet), hoe groot deze risico’s zijn voor wat betreft de eigen cliëntenportefeuille en onder welke voorwaarden de bank deze cliënten accepteert.

Onderzoek naar fiscale risico’s

Ten aanzien van fiscaal risicovolle cliënten wordt op grond van de Wwft van banken verwacht dat zij diepgaand onderzoeken wat de (economische) reden/achtergrond is voor een bepaalde structuur van de cliënt. Verder vraagt een goede beheersing om een continue monitoring van de cliënt. Dit betekent dat de bank moet begrijpen welke financiële geldstromen er door de structuur lopen, hoe de onderneming haar winsten ontvangt en hoe de uitkering hiervan richting aandeelhouders plaatsvindt. Verder is van belang dat de banken alle beschikbare informatie, zoals informatie uit de transactiemonitoring en informatie uit handelsfinanciering en kredietverlening, ook betrekken in hun analyse van de fiscale risico’s. Begrip van de rationale van de structuur en de verbonden geldstromen is essentieel voor banken. Daarmee kunnen zij bepalen of een complexe structuur legitiem is óf dat er sprake is van niet-integere motieven zoals het buiten het zicht houden van klanten of geldstromen voor lokale autoriteiten als de belastingdienst.

Terugkoppeling

Na de zomer verwacht DNB haar onderzoek naar agressieve belastingplanning en klantanonimiteit af te ronden en zal de sector worden geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek.

> Terug naar de Nieuwsbrief