Toezichttarieven banken stijgen

Nieuwsbericht
Datum 28 juni 2017

De totaal in rekening te brengen kosten vanuit DNB voor zowel toezicht als resolutie zijn gestegen ten opzichte van 2016.

Geld stapelen

Op 1 juni publiceerde het ministerie van Financiën de Regeling bekostiging financieel toezicht 2017. In deze Regeling zijn onder meer de tarieven vastgesteld voor het toezicht op én resolutie van banken, alsmede de uitvoeringskosten voor DGS.

Kostenstijging

De toezichtkosten voor banken zijn in 2017 gestegen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de toename van de begroting voor bankentoezicht ad EUR 1,2 miljoen. De toezichtkosten voor banken worden in rekening gebracht op basis van de minimumomvang van het toetsingsvermogen. Dit bedrag wordt door de toezichthouder bepaald op basis van de ingediende Jaarstaten. Het basisbedrag is ongewijzigd gelaten op EUR 35.000.

Tarieven

Voor 2017 en 2016 gelden de volgende tarieven per EUR 1 miljoen minimumomvang toetsingsvermogen:

Minimumomvang toetsingsvermogen

Tarief 2017

Tarief 2016

0 - 80 miljoen

5.792

5.461

80 miljoen - 400 miljoen

2.495

2.352

400 miljoen - 4 miljard

1.312

1.237

> 4 miljard

382

361

Resolutieautoriteit

Naast de heffing voor de doorlopende toezichtkosten worden ook de kosten van de nationale resolutieautoriteit in rekening gebracht. Ook deze kosten zijn gestegen. In 2017 wordt EUR 2,7 miljoen meer in rekening gebracht dan in 2016. Dit wordt voor EUR 1,7 miljoen veroorzaakt door een stijging van de begroting en voor EUR 1 miljoen door een verschil in nacalculatie van het vorig jaar. Dit verschil in nacalculatie komt met name doordat de kosten in 2015 lager zijn uitgevallen dan begroot; de personeelsformatie werd namelijk pas in de loop van dat jaar ingevuld. Om de kleine banken te ontzien, is een basisbedrag van EUR 500 vastgesteld. Daarboven komt een variabele heffing van EUR 2,62 per EUR 1 miljoen Total assets. Bovendien is afgelopen jaar aan banken gevraagd om te storten in het Resolutiefonds.

Depositogarantiestelsel

Vanaf 2017 worden de kosten die DNB maakt voor de uitvoering van de DGS-taak in rekening gebracht bij de banken. De uitvoeringskosten DGS worden in rekening gebracht op basis van de minimumomvang van het toetsingsvermogen. Dit bedrag wordt bepaald op basis van de ingediende Jaarstaten. Het basisbedrag is vastgesteld op EUR 500.

Tarieven

Voor 2017 gelden de volgende tarieven per EUR 1.000 minimumomvang toetsingsvermogen:

Minimumomvang toetsingsvermogen

Tarief 2017

0 - 80 miljoen

0,24

80 miljoen – 1 miljard

0,22

1 miljard - 9 miljard

0,19

> 9 miljard

0,09

Meer informatie

Het grootste deel van de toezichtkosten wordt door DNB gebruikt om met haar eigen toezichthouders invulling te geven aan het Europese toezicht op de Nederlandse banken. Daarnaast voert DNB ook nationale toezichttaken uit van dit geld. Een voorbeeld hiervan is het toezicht op de mate waarin banken voorkomen dat ze gebruikt worden om geld wit te wassen of terrorisme te financieren. De ECB brengt zelf ook kosten voor toezicht in rekening. Van deze kosten worden de toezichthouders in Frankfurt betaald. Hiervoor ontvangen banken ook een aparte rekening. De kosten van het toezicht van de AFM worden eveneens apart in rekening gebracht. Meer informatie over de toezichtkosten vindt u hier:

> Terug naar de Nieuwsbrief