Nieuwsbrief Banken juni 2017

Nieuwsbericht
Datum 28 juni 2017

In dit nummer: Aandacht voor strategische risico in de ICAAP; EBA consulteert 2018 EU-stresstestmethodologie; Beoordeling herstelplannen middelgrote en kleine banken; Banken leveren input op concept guidance transactiemonitoring; DNB kijkt naar agressieve belastingplanning en klantanonimiteit; Toezichttarieven banken stijgen; DNB doet jaarlijkse uitvraag integriteitsrisico’s in de financiële sector; Kort nieuws; Kalender.

Aandacht voor strategische risico in de ICAAP

Bij de uitvoering van de SREP bij de LSI’s schenkt DNB extra aandacht aan de behandeling van het strategische risico voortvloeiend uit het bedrijfsmodel en de winstgevendheid. Lees meer

geld stromen

EBA consulteert 2018 EU-stresstestmethodologie

EBA organiseerde op 22 juni een workshop in Londen voor banken om input te geven voor de ontwerpmethodologie van de 2018 EU-stresstest. Lees meer

Beoordeling herstelplannen kleine en middelgrote banken

Nog niet alle kleine en middelgrote banken voldoen volledig aan de EBA-richtsnoeren voor herstelplannen. Lees meer

Questionnaire en rapportagetool

Banken leveren input op concept guidance transactiemonitoring

Met de feedback uit drie rondetafelbijeenkomsten past DNB de guidance transactie-monitoring aan; de definitieve versie volgt zo spoedig mogelijk. Lees meer

DNB kijkt naar agressieve belastingplanning en klantanonimiteit

DNB vraagt aandacht voor de beheersing van fiscale risico’s, waaronder agressieve belastingplanning en klantanonimiteit door banken. Lees meer

Audit functie

Toezichttarieven banken stijgen

De totaal in rekening te brengen kosten vanuit DNB voor zowel toezicht als resolutie zijn gestegen ten opzichte van 2016. Lees meer

DNB doet jaarlijkse uitvraag integriteitsrisico’s in de financiële sector

DNB vraagt banken, betaalinstellingen en money transferkantoren een online vragenlijst in te vullen over integriteitrisico’s waaronder witwassen en terrorismefinanciering. Lees meer

Geen parallel run, wel Solvency II-meting

Kort nieuws

Hierin aandacht voor: Relevante internationale publicaties, Aanvragen via Digitaal Loket Toezicht, Wijziging boetecategorie Sanctiewet, Reminder informatiebijeenkomst toetsingen 5 juli, Update FATF. Lees meer

Kalender Uitvragen banken juni 2017

Het helpt om te weten welke informatieverzoeken wanneer komen. DNB biedt u een actueel overzicht. Lees meer

Informatie