Aandacht voor strategische risico in de ICAAP

Nieuwsbericht
Datum 28 juni 2017

Bij de uitvoering van de SREP bij de LSI’s schenkt DNB extra aandacht aan de behandeling van het strategische risico voortvloeiend uit het bedrijfsmodel en de winstgevendheid.

geld stromen

Kapitaalallocatie voor strategisch risico in ICAAP

Het valt DNB op dat niet alle middelgrote en kleine banken (LSI’s) invulling geven aan de analyse van en de kapitaalallocatie voor strategisch risico in de ICAAP. Ook de wijze waarop invulling wordt gegeven aan strategisch risico loopt uiteen. De omgeving waarin banken opereren, is uitdagend. Iedere bank heeft te maken met factoren die het bedrijfsmodel en de winstgevendheid kunnen aantasten. Deze factoren zullen in de loop van de tijd ook veranderen en kunnen voor iedere instelling anders zijn. Te denken valt aan afnemende marges, verlies van marktpositie/klanten en/of hogere kosten (bijvoorbeeld reorganisatiekosten).

DNB publiceert twee keer per jaar het Overzicht Financiële Stabiliteit, waarin DNB onder meer ingaat op ontwikkelingen en risico’s die impact hebben op de bedrijfsmodellen van banken. Als voorbeelden van omgevingsfactoren kunnen genoemd worden de gevolgen van een mogelijke voortzetting van de lagerenteomgeving en van een mogelijk toenemende concurrentie als gevolg van bijvoorbeeld fintech.

Identificatie van risico’s en uitvoering van scenarioanalyses

Achterblijvende winstgevendheid kan gevolgen hebben voor de kapitaalpositie van een bank. Daarom verwacht DNB dat de ICAAP in zal gaan op alle risico’s die de winstgevendheid van de bank materieel kunnen beïnvloeden, zodat wordt geborgd dat de kapitalisatie voor deze risico’s voldoende is.

Een negatieve ontwikkeling van het bedrijfsmodel is vaak een langzaam proces, echter met potentieel verstrekkende gevolgen. DNB verwacht dat een bank de specifieke factoren die het bedrijfsmodel kunnen aantasten identificeert en hiermee scenarioanalyses uitvoert op het bedrijfsmodel. De uitkomsten van deze scenarioanalyses dienen nader inzicht te geven in het risicoprofiel van een bank en het eventueel benodigde kapitaal voor strategisch risico.

> Terug naar de Nieuwsbrief