Nieuwsbrief Banken 3 oktober 2019

Nieuwsbericht
Datum 3 oktober 2019

In dit nummer: Terugkoppeling AFM en DNB over transitie naar alternatieve rentebenchmarks; Nieuwe EBA Richtsnoeren over uitbesteding; Voortgang Brexit-voorbereidingen; Kort nieuws

Terugkoppeling AFM en DNB over transitie naar alternatieve rentebenchmarks

AFM en DNB roepen financiële instellingen op om zich goed voor te bereiden op de overgang naar alternatieve rentebenchmarks Lees meer

ECB Frankfurt

Nieuwe EBA Richtsnoeren over uitbesteding

De EBA heeft de EBA richtsnoeren inzake uitbesteding gepubliceerd. Deze treden per 30 september 2019 in werking en schrijven verschillende governance vereisten voor bij het aangaan van uitbesteding van activiteiten. Lees meer

Voortgang Brexit-voorbereidingen

Financiële instellingen hebben verdere voortgang geboekt met het uitvoeren van de maatregelen in hun Brexit-plannen. Dat blijkt uit gerichte follow-up acties die DNB heeft uitgevoerd bij onder meer banken (LSI’s). Lees meer

Brexit

Kort nieuws

Hierin aandacht voor: Nieuwe DNBelicht over woningmarkt; Relevante internationale publicaties; Kalender uitvragen Lees meer