Terugkoppeling AFM en DNB over transitie naar alternatieve rentebenchmarks

Nieuwsbericht
Datum 3 oktober 2019

AFM en DNB roepen financiële instellingen op om zich goed voor te bereiden op de overgang naar alternatieve rentebenchmarks

ECB Frankfurt

Marktpartijen moeten de risico’s van de overgang analyseren en daarop passende acties ondernemen. De toezichthouders sporen marktpartijen aan over te gaan op geschikte vervangende benchmarks zodra die beschikbaar zijn.

In een terugkoppeling gepubliceerd op 25 september geven AFM en DNB een overzicht van de antwoorden die zijn ontvangen op de brief van 24 april. In deze brief hebben de AFM en DNB informatie over de transitie gevraagd aan banken, verzekeraars en pensioenfondsen, om de toezichthouders inzicht te geven in de voorbereidingen door instellingen en om instellingen bewust te maken van het belang van de transitie. In de terugkoppeling wordt een geaggregeerd beeld gegeven van onder andere het gebruik van benchmarks, de geïdentificeerde risico’s en de ondernomen acties. Tevens is waar mogelijk aangegeven wat de best practice is. Tot slot wordt actuele informatie over de transitie uiteengezet op basis van de verstrekte informatie door internationale gremia en brancheorganisaties, met nadruk op Euribor en EONIA.

€STR

Op 2 oktober 2019 is de Europese Centrale Bank begonnen met de publicatie van €STR (Euro Short-Term Rate). Vanaf die datum zal EONIA wijzigen en €STR volgen, plus een spread van 8.5 basispunten. De AFM en DNB benadrukken dat alle marktpartijen aandacht moeten hebben voor deze eerste stap in de transitie en voorbereid moeten zijn op eventuele implicaties voor systemen, waarderingen of modellen. Ook eventuele overige risico’s dienen goed in kaart te zijn gebracht. EONIA zal in deze vorm tot 1 januari 2022 beschikbaar zijn.

Lees meer in het DNBulletin ‘Nieuwe referentierente legt basis voor vertrouwen in financiële markten’ op de website van DNB.

> Terug naar de website