IT-complexiteit staat hoog op de agenda

Nieuwsbericht
Datum 30 april 2015

Financiële instellingen kunnen hun dienstverlening verbeteren door vermindering van de complexiteit in de IT-omgeving. DNB biedt een kader om de beheersing van de IT-omgeving te beoordelen.

IT systemen

De dienstverlening van verschillende banken heeft last gehad van tijdelijke verstoringen door incidenten die samenhangen met te complexe IT-omgevingen. Het verminderen van de complexiteit van IT-omgevingen heeft meerdere voordelen:

  • Verbetering van de beschikbaarheid van de dienstverlening
  • Verhoging van de kwaliteit van de datarapportages
  • Vermindering van de kosten
  • Meer mogelijkheden tot aanpassing aan bijvoorbeeld technologische ontwikkelingen

Beoordelingskader
In 2014 heeft DNB een beoordelingskader ontwikkeld. Daarmee kunnen financiële instellingen de complexiteit van de IT-omgeving identificeren en de beheersing beoordelen. Dit beoordelingskader is onder andere ontwikkeld op basis van bevindingen uit eerdere themaonderzoeken. Meerdere pilots zijn uitgevoerd bij uiteenlopende instellingen om dit beoordelingskader te toetsen. Inmiddels is het beoordelingskader klaar voor gebruik en gepubliceerd in Open Boek Toezicht. Dit beoordelingskader is primair bedoeld voor verzekeraars en pensioenfondsen. Voor banken geldt een Europees beoordelingskader waarin veel vergelijkbare vragen worden gesteld.

Eerste conclusies
DNB trekt enkele voorlopige conclusies uit de pilots:

  • De complexiteitsproblematiek staat nu hoog op de agenda bij de instellingen.
  • Bij vrijwel alle betrokken instellingen is verbetering van de beheersing noodzakelijk.
  • De complexiteit van het IT-landschap bij banken lijkt minder complex dan bij de verzekeraars. Tevens lijken banken over het algemeen de complexiteitsrisico’s beter te beheersen.

Beoordelingskader
Klik hier voor het beoordelingskader.

> Terug naar de Nieuwsbrief